Czy miasto Przasnysz będzie miało tańszą energię ?

Miasto Przasnysz szuka rozwiązań, które zapewniłyby mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne, tańszą energię, a docelowo również niższe opłaty za wywóz odpadów. Rozwiązaniem może być tzw. klaster energetyczny.

Celem klastra będzie poprawa stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii.

Według założeń klaster może współtworzyć kilka podmiotów na określonym terenie (obszar nieprzekraczający granic jednego powiatu lub 5 gmin), które będą wspólnie wytwarzać i gospodarować energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw. W skład klastra mogą wchodzić mieszkańcy, przedsiębiorcy, samorząd, jednostki naukowe czy organizacje pozarządowe. Klaster reprezentować będzie koordynator, którego funkcję może pełnić fundacja, spółdzielnia albo wybrany do tego celu członek klastra.


Klastry mają się przyczynić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lokalnym społecznościom niezależnie od zewnętrznych dostawców (np. energii), a co za tym idzie przełożyć się na obniżenie tego typu kosztów. Jest więc o co walczyć, i Miasto Przasnysz właśnie taką walkę zaczęło.

– Na razie szukamy sprzymierzeńców. Wystąpiliśmy do ponad 20 podmiotów: samorządów i instytucji, i czekamy na odpowiedź. Wstępną wolę współpracy złożyło już 6 gmin (3 z terenu powiatu przasnyskiego i 3 z makowskiego), Zarząd Powiatu Przasnyskiego, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Politechnika Warszawska. Jako Miasto mamy tereny, na których moglibyśmy usytuować farmę PV, instalację zgazowującą, czy też biogazownię. Jest to Oględa (teren składowiska) oraz teren przy ul. Gołymińskiej – tłumaczy burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk.

Gdyby udało się zrealizować zamiary Miasta Przasnysz, w 2020 roku, a najdalej w 2021 roku, mieszkańcy mieliby szansę na niższe ceny za energię cieplną i/lub elektryczną, a w konsekwencji również za odbiór odpadów.

UM Przasnysz

Powiązane posty