Dni Honorowego Krwiodawstwa – relacja

24 listopada 2018 r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przasnyszu zorganizował w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, uroczystą galę z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz 60-lecia powstania krwiodawstwa w Polsce.

Podczas gali dawcy krwi zostali uhonorowani tytułem „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, a także wręczono wyróżnienia laureatom konkursu plastycznego „Stop dopalaczom”.

Szczególne życzenia i podziękowania z okazji obchodów przekazał zebranym starosta Krzysztof Bieńkowski. Wyraził on szczególne uznanie krwiodawcom, za to, iż na co dzień pozostają anonimowymi bohaterami, którzy potrafią hojnie rozdawać pomoc i nadzieję w kroplach oddawanej krwi.

Podczas gali uhonorowani zostali dawcy:

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:
– Cezary Olzacki
– Sandra Piechocińska
– Renata Kołakowska
– Łukasz Łazarz
– Wojciech Kordek
– Andrzej Bagiński
– Krzysztof Ćwiek
– Małgorzata Przybyłek
– Mariusz Szydlik
– Robert Chmielewski
– Tadeusz Bialik
– Dariusz Goliasz
– Paweł Matusiak
– Adrian Lewandowski
– Mirosław Ferenc
– Robert Radzki

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:
– Piotr Deptuła
– Karol Szydlik
– Arkadiusz Szydlik
– Marcin Tyciński
– Mariusz Kowalski
– Kazimierz Gwiazda
– Kinga Kowalczyk
– Kazimierz Berg

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia:
– Rafał Sznitka
– Paweł siemiątkowski
– Anna Urbaniak
– Grzegorz Golon
– Krzysztof Karpiński

Odznaką Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu:
– Halina Więcek
– Marcin Ruszczyński
– Mariusz Bugaj
– Grzegorz Grabowski
– Ryszard Bruździak

Starosta przekazał odznaczonym również upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Podczas gali ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego „Stop dopalaczom” zorganizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przasnyszu przy współpracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przasnyszu w ramach zadania pt. „Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu przasnyskiego”

Nagrodzono następujące osoby:
I miejsce Jan Karol Bednarski
II miejsce Alicja Antosiak
III miejsce Marcelina Nowotka

Wyróżnienia:
Jakub Jedlak
Zuzanna Monika Olbryś

Uroczystość uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 oraz koncert zespołu „naDęci Delikwenci”.

*Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Krew może oddać każdy, kto ma od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL.

 

Powiązane posty