Dotacje dla Kół Gospodyń WIejskich

11 grudnia 2018 r. podczas roboczego spotkania w siedzibie przasnyskiego starostwa, z-ca kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Przasnyszu Tadeusz Niestępski przedstawił staroście Krzysztofowi Bieńkowskiemu założenia Ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Przekazał także informację o programie realizowanym przez Agencję, w ramach którego do 27 grudnia tego roku, każde zarejestrowane w ARiMR koło gospodyń może wnioskować o pomoc finansową w kwocie do 5 000 zł.

Możliwość ubiegania się o dotację w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwierają zapisy nowej ustawy, która umożliwia kołom gospodyń wiejskich uzyskanie osobowości prawnej.

Co to oznacza? Istniejące i nowo utworzone koła mogą złożyć wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Taki wpis dla koła oznacza, że uzyskuje osobowość prawną i może ubiegać się o dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory o dotacje koła mogły ubiegać się w innych źródłach.

Dotacja będzie jednorazowa i wyniesie 3 tysiące złotych dla kół liczących do 30 osób. Koła liczące od 30 do 70 osób mogą otrzymać 4 tysiące złotych, powyżej 70 osób 5 tysięcy złotych. Im szybciej nastąpi rejestracja, tym lepiej. Warto sięgnąć po te pieniądze i zrobić coś dla swojej lokalnej społeczności.

Na jaką działalność można dostać pieniądze? To prowadzenie działalności społecznej oświatowej i kulturalnej na terenach wiejskich, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy życia oraz racjonalnego prowadzenia gospodarstw domowych.

Szczegółowa dokumentacja jest dostępna pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Powiązane posty

Zostaw komentarz