Dziennikarze spotkali się z komendantem przasnyskiej policji

Na zaproszenie komendanta przasnyskiej policji Tomasza Łysiaka dziś o godz.11 w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu odbyło się spotkanie z dziennikarzami poświęcone bezpieczeństwu w naszym mieście. Na rozmowę przybyli: Justyna Ben Abdallach ( Kurier Przasnyski ), Katarzyna Kozłowska ( Tygodnik Przasnyski ), Małgorzata Jabłońska ( Infoprzasnysz.com ) i Łukasz Chrostowski ( Media Przasnysz ).

Przez dwie godziny dziennikarze zadawali komendantowi przasnyskiej policji pytania dotyczące bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Wnioski z dzisiejszego spotkania:

  • Zwiększenie czasu reakcji przasnyskiej policji na wezwanie mieszkańców związane jest ze znacznym zwiększeniem ilość zgłoszeń mieszkańców z całego powiatu przasnyskiego. Przyczyną jest m.in. pora roku, czy ilość patroli policji w związku z zasobami kadrowymi.
  • Jest dużo szansa, że w najbliższym czasie przasnyskich policjantów podczas interwencji wesprą policjanci ze Szkoły Policyjnej w Szczytnie.
  • Szansą na poprawienie bezpieczeństwa w Przasnyszu byłoby w dużej mierze zwiększenie wysokiej klasy monitoringu miejskiego, który umiejscowiony byłby bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu z pracownikami zatrudnionymi przez Miasto. Dziś monitoring miejski znajduje się po części w Urzędzie Miasta Przasnysz oraz część także w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.
  • Środki jakie przekazuje Urząd Miasta Przasnysz na dodatkowe piesze patrole policji pozwalają sfinansować tylko jeden krążący po mieście patrol najczęściej w piątki i soboty pomiędzy 22:00, a 2:00 lub pomiędzy 18:00, a 24:00.
  • Przasnyska policja dołoży wszelkich starań aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców zwłaszcza w miejscach gdzie w porach nocnych sprzedawany jest alkohol.
  • Przasnyska policja zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarte spotkania z Radami Osiedli oraz otwarte spotkania w MDK Przasnysz dotyczące poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
  • Dziennikarze rozmawiali z komendantem także o wielu aspektach poprawy bezpieczeństwa w przyszłości oraz o zmianach które zaszły w naszym mieście w tej kwestii na przełomie ostatnich lat.

Dziękujemy za spotkania i możliwość podzielenia się swoimi refleksjami dotyczącymi bezpieczeństwa w naszych miastach.

Ł.Ch

Powiązane posty