Gdzie kandydaci mogą bezpłatnie wieszać plakaty w mieście ?

Wykaz miejsc przeznaczonych w Przasnyszu na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 roku.

Urzędowe obwieszczenia wyborcze można wieszać na:
tablicach informacyjnych, które znajdują się:
1)ul. Orlika skrzyżowanie z ul. Sportową;
2)ul. Sosnowa skrzyżowanie z ul. Bukową;
3)ul. Świerczewo;
4)ul. Rynek – zachodnia strona;
5)al.Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Żwirki i Wigury;
6)ul. Wojskowa przy bloku nr 16;
7)ul. J. Iwaszkiewicza skrzyżowanie z ul. C. K. Norwida;

oraz słupach ogłoszeniowych, które znajdują się:
1)ul. M. J. Piłsudskiego –dworzec PKS;
2)ul. Rynek –strona zachodnia;
3)ul. Rynek –strona wschodnia;
4)ul. Rynek –strona północna;
5)ul. 3 Maja przy MDK;
6)rondo: ul. M. J. Piłsudskiego i ul. Św. St. Kostki;
7)ul. B. Joselewicza skrzyżowanie z ul. Świerczewo;
8)parking przy ul. Przechodniej;
9)rondo: ul. Orlika i ul. Sosnowa;
10)ul. Orlika -plac targowy;
11)ul. Broniewskiego skrzyżowanie z ul. Żeromskiego;
12)ul. Żwirki i Wigury skrzyżowanie z Al. Jana Pawła II.

Plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane
wyłącznie na słupach ogłoszeniowych, które znajdują
się:
1)ul. M. J. Piłsudskiego –dworzec PKS;
2)ul. Rynek –strona zachodnia;
3)ul. Rynek –strona wschodnia;
4)ul. Rynek –strona północna;
5)ul. 3 Maja przy MDK;
6)rondo: ul. M. J. Piłsudskiego i ul. Św. St. Kostki;
7)ul. B. Joselewicza skrzyżowanie z ul. Świerczewo;
8)parking przy ul. Przechodniej;
9)rondo: ul. Orlika i ul. Sosnowa;
10)ul. Orlika -plac targowy;
11)ul. Broniewskiego skrzyżowanie z ul. Żeromskiego;
12)ul. Żwirki i Wigury skrzyżowanie z Al. Jana Pawła II.

Powiązane posty