Jaką kukurydzę wybrać w tym roku?

Biorąc pod uwagę ostatnie dwa lata, wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy do najłatwiejszych nie należy. Obserwowaliśmy skrajne warunki pogodowe. Rok 2015 upłynął pod znakiem suszy, która dała się mocno we znaki rolnikom z naszego regionu. Lepiej sprawdzały się wtedy odmiany o krótkim FAO, do 220, które szybciej puszczały wiechę. Natomiast rok 2016 był niezwykle dobry dla kukurydzy. Duża ilość deszczu sprzyjała kukurydzy z późniejszym FAO (nawet do 280), która miała wszelkie warunki ku temu, aby wyprodukować dużo masy zielonej. Obnażył on jednak niedoskonałości genetyczne w odmianach z FAO w granicach 250-260, w których kolba „zwisa w dół”. Jeżeli bowiem ich kwitnienie przypadało na przełom lipca i sierpnia, a potem do miesiąca przez tydzień występował brak wody, łączenie kolby z łodygą stawało się kruche i kolby opadały. Były to odmiany, które w ostatnim pięcioleciu miały wyniki do 106% powyżej wzorca według CEBORU.

Zdecydowana większość oferowanych na rynku odmian kukurydzy ma ziarno typu flint/dent. Przyjmuje się, że flinty to genetyka europejska. Denty natomiast to genetyka amerykańska.

Ziarno typu flint

Odmiany typy flint można wysiać w chłodniejszą glebę, która ma w granicach 5-6 stopni C. Charakteryzują się one większym wigorem początkowym, wcześniej kwitną i są odporniejsze na niskie temperatury. Ma to znaczenie w przypadku chłodnej wiosny, bądź na stanowiskach zimnych, wolno nagrzewających się i gliniastych. Ziarniaki flint’ów są zbliżone do okrągłych, a bielmo jest szkliste. Ziarno typu flint jest twarde, szybciej oddaje wodę, robi to wolno i stałym tempem. Poza kształtem i bielmem wpływa na to również duża MTZ, jak również to, że odmiany tego typu wcześniej rozluźniają liście okrywowe kolby. Mają przez to niższy potencjał plonowania.

Odmiany kukurydzy z ziarnem typu flint mają dużo większą zawartość skrobi niż ziarno typu dent. Twarda skrobia w ziarnie flint otacza skrobię miękką przez co ogranicza trawienie skrobi w żwaczu. Zmniejsza to ryzyko kwasicy i powoduje, że ziarno typu flint bardziej nadają się do przygotowywania kiszonek.

Ziarno typu dent

Odmiany typu dent można wysiać tylko w dobrze nagrzaną glebę (około 8-12 stopni C).
Mają one z reguły wolniejszy wigor początkowy, późniejsze kwitnienie i są bardziej wrażliwe
na chłody. Stąd należy je wysiewać na stanowiskach szybko nagrzewających się, więc raczej lekkich. Mieszańce typu dent mają ziarniaki płaskie, zębokształtne. Ziarno ma mączyste bielmo i niższą niż flinty MTZ. Ziarniaki na początku wolno tracą wodę, lecz później proces ten przebiega gwałtownie i w rezultacie denty tracą więcej wody niż flinty. Maja natomiast większy potencjał plonowania.

Kolba typy fix

Odmiany tego typu, niezależnie od warunków, wytwarzają taki sam rozmiar kolby. Rośliny mają dużą powierzchnię liści i są niższe. Potencjał plonowania może obniżyć za rzadki siew.

Kolba typu flex

Odmiany typu flex w zależności od warunków pogodowych wytwarza dłużą lub grubszą kolbę. Ma to duże znaczenie w przypadku występowania warunków stresowych w trakcie wegetacji (np. susza).

Batisti SC – nasz faworyt w 2017 roku

W ubiegłym roku przygotowaliśmy poletka doświadczalne, na których wysialiśmy kukurydzę z FAO od 180 do 320. Odwiedziliśmy również kilkanaście poletek w całej Polce. Odmianą, która naszym zdaniem idealnie nadaje się do wysiewu w naszej części kraju, w naszych warunkach klimatycznych, jest Batisti SC (FAO 260). Jest to nowa kiszonkowo-ziarnowa odmiana zarejestrowana po raz pierwszy w suchym 2015 roku. Pomimo suszy osiągnęła w poszczególnych lokalizacjach nawet 106% wzorca. Jest to odmiana nadająca się na wszystkie stanowiska. Jest mieszańcem trójliniowym z ziarnem typu flint/dent i kolbą typu flex. Rośliny rosną wysokie. Mają również bardzo wysokie wyniki suchej masy, skrobi oraz strawność w badaniach na kiszonkę. Batisti ma bardzo dobrą tolerancję na wyleganie, widoczny efekt stay-green i wysoki wigor początkowy.

Paweł i Przemysław Sawiccy

Regionalny Ośrodek Rozwoju Rolnictwa

Powiązane posty