Nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”

W związku z planowanym uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” informuję, że zamierzam w 2019 roku wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2019 roku, ze swojego najbliższego otoczenia wyrobów zawierających niebezpieczny i szkodliwy azbest do zgłaszania się do Urzędu Miasta Przasnysz.

Wszelkich informacji dot. zasad usunięcia, transportu i utylizacji azbestu (eternitu) udziela:

Hubert Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Przasnysz, pok. Nr 41, tel. 29 756 49 32, e-mail: azbest@przasnysz.um.gov.pl

Cezary Świderski – Kierownik Referatu ds. gospodarki odpadami komunalnymi, Urząd Miasta Przasnysz, pok. Nr 46A, tel. 29 756 49 16, e-mail: c.swiderski@przasnysz.um.gov.pl.Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest jest dostępny tutaj.

Termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2019 roku.

    Burmistrz Przasnysza

/-/   Łukasz Chrostowski

Powiązane posty

Zostaw komentarz