O podatkach i ich wpływie na dobrobyt – relacja z wykładu w siedzibie ZPP w Warszawie

11 maja, w siedzibie organizatora tj. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ul. Nowy Świat 33 w Warszawie, Robert Gwardys reprezentujący biuro Mazowieckiej Izby Gospodarczej – okręg przasnyski uczestniczył w wykładzie prowadzonym przez prof. dr hab. Witolda Kwaśnickiego z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pn. „Czy podatki mogą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi dobrobytu narodów ?

Podczas wykładu została przedstawiona historia wzrostu opodatkowania w różnych krajach m.in. starego – europejskiego czy nowego – amerykańskiego kontynentu na przestrzeni nawet 200 ostatnich lat, oraz wyniki badań wielu ekonomistów z relacji pomiędzy skalą opodatkowania, a wzrostem gospodarczym. Omówione zostały również problemy związane z możliwością zmniejszenia wielkości rządu oraz koniecznością zmniejszania obciążeń podatkowych.

Jednym z wielu istotnych wniosków wykładu była wzmianka raportu OECD. Poniższa tabela raportu obrazuje jak się zachowywały gospodarki w 23 krajach na przestrzeni lat 1960 – 1996. Jak hamująco na rozwój gospodarczy wpływa rozrost biurokracji i wydatków rządowych. Tam gdzie rozmiar rządu i jego wydatki są poniżej 25% tam rozwój gospodarczy był najwyższy. W Polsce dzisiejsze wydatki rządu w stosunku do PKB za rok 2016 wyniosły 41,3 %.

Istotne okazują się poziomy wydatków państwa ,proste, niskie i sprawiedliwe podatki, przejrzyste prawo, czy zrównoważony budżet wręcz zabraniający zadłużania obywateli przez polityków. Pozytywny klimat gospodarczy potrzebuje również aktywności gospodarczej obywateli , nie kończącej się inicjatywy świadomego ekonomicznie społeczeństwa, które nawiązuje relacje gospodarcze na różnych płaszczyznach prywatno- zawodowych. Społeczeństwo które podejmuje się ryzyka inicjatyw gospodarczych musi z kolei mieć pewność, że państwo będzie zawsze gotowe do pomocy i będzie stać na straży, chronić i równo traktować każdą aktywność gospodarczą.

Całkowita anarchia i funkcjonowanie bez rządu nie jest możliwe, prywatne armie też już były i nie zdały egzaminu. Niezbędne zadania państwowe to: dobrze opłacany, sprawny wymiar sprawiedliwości, wojsko i policja, tworzenie dobrej infrastruktury transportowej, która przyczynia się do tanich i szybkich realizacji transakcji gospodarczych, czy przygotowywanie terenów pod infrastruktuję mieszkaniowo – przemysłową (chodniki, ulice, oświetlenie, kanalizacja, prąd, czy gaz ).

Przysłowie przypomina, że dobrze wnioski wyciągać z cudzych doświadczeń, choć najlepiej przyswaja się własne. Historia pokazała jak zachowywały się gospodarki w różnych krajach po decyzjach politycznych sprzyjających lub obciążających owoce pracy swoich obywateli. Czy będziemy chcieli skorzystać z tej lekcji, wszystko zależy od naszych polityków i urzędników, którzy kształtują nasze warunki gospodarcze oraz od nas samych, by być świadomym ekonomicznie społeczeństwem w niezbędnym zakresie. Dotychczasowe rządy odrzucały sugerowane obniżki podatków i ograniczanie zadań Państwa. Tymczasem gospodarka ma nieograniczone możliwości rozwoju w przeciwieństwie do sfery budżetowej, która jest ograniczona wielkością spływu podatków. Idąc za przykładem: wyższe, odciążone pensje pozwolą konsumować więcej, szybciej pobudzamy potrzeby produkcyjno-usługowe przedsiębiorstw i rząd mając niższe podatki otrzymuje więcej poprzez wyższy obrót gospodarczy.

Solidna lekcja historii z której należałoby wyciągnąć wnioski, bo wybrana forma polityki ekonomicznej sprawia, że państwa stają się potęgami światowymi (dzisiejsze Chiny) lub same się krępują i rujnują (dzisiejsza Wenezuela). Argumenty z różnych zakątków świata zaczynają przybierać na znaczeniu, że gospodarka tym światem rządzi czy sobie tego życzymy , czy nie.

RG

Od lewej:

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Robert Gwardys – Mazowiecka Izba Gospodarcza okręg przasnyski

p. Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Powiązane posty