Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Przasnysz

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Przasnysza działając na podstawie Zarządzenia nr 90/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., w związku z uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Przasnysza informuje o konsultacjach społecznych dotyczących ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Przasnysz.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców na temat ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie miasta Przasnysz. Zebranie opinii spośród mieszkańców ma związek z podpisaniem przez Prezydenta RP zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów Rada Miejska ma możliwość, w zależności od potrzeb, wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Przasnysza i obejmują swoim zasięgiem teren miasta Przasnysz.

Konsultacje rozpoczynają się 3 sierpnia i trwają do 20 sierpnia 2018 r.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia, dostępny na stronie Urzędu Miasta Przasnysz www.przasnysz.um.gov.pl, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Przasnysz.

Wypełniony formularz można dostarczyć:

  • drogą korespondencyjną na adres urzędu ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz,
  • drogą elektroniczną na adres gkos@przasnysz.um.gov.pl,
  • bezpośrednio do siedziby urzędu – Biuro Obsługi Interesanta ul. J. Kilińskiego 2,

do dnia 20.08.2018 r. do godz. 15.30,

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację obecnych rozwiązań związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Przasnysza bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Burmistrz Przasnysza

 

/-/ Waldemar Trochimiuk

Zarządzenie (.doc)

Ankieta (.doc)

Powiązane posty