Pomóżmy wybudować dom!

Zachęcamy wszystkich do wpłacania nawet najmniejszych kwot na pomoc dla Pani Małgorzaty oraz jej córki. Pieniądze można wpłacać poprzez stronę zrzutka.pl

https://zrzutka.pl/yg8pdj

Pani Małgorzata ma 56 lat i mieszka z 31 letnią niepełnosprawną córką Sylwią. W sierpniu 2017r. zmarł mąż pani Małgorzaty po ciężkiej chorobie (rak kości). Wymagał ze strony Pani Małgorzaty całkowitej opieki przez 8 lat. Obecnie Pani Małgorzata nie pracuje, otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym mężu, córka Sylwia z tytułu niepełnosprawności pobiera zasiłek stały z ośrodka pomocy społecznej. Ich warunki mieszkalne są bardzo kiepskie. Zgodnie z opinią PINB – „ Stan techniczny budynku jest słaby. Budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym i nie spełnia podstawowych wymagań użytkowych, konstrukcyjnych i pożarowych, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi. PINB stwierdza niebezpieczeństwo zawalenia się budynku, zaznaczając, że zostanie wydany nakaz opróżnienia przedmiotowego obiektu budowlanego lub wyłączenia w określonym terminie całości lub części z użytkowania”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej proponował Pani Małgosi i jej córce mieszkanie zastępcze jednak kobiety chcą zostać na swojej ziemi, gdyż mają pod opieką różne zwierzęta i nie chcą ich zostawiać lub oddawać.
Wspólnymi siłami możemy poprawić warunki bytowe pani Małgorzaty i Sylwii. Organizujemy zbiórkę by rozpocząć budowę małego domku lub postawić kontener mieszkalny. Wspólnie możemy poprawić warunki życia dwóch kobiet. Każdy ma prawo żyć w godnych warunkach.

https://zrzutka.pl/yg8pdj

Powiązane posty

Zostaw komentarz