Przasnyski protest przeciwko upolitycznianiu sądownictwa przez PIS

Kto jest za wolnymi sądami, przestrzeganiem Konstytucji RP i trójpodziałem władzy w Polsce jest za praworządnością demokracją i wolnością. Kto jest obojętny lub przeciw wybiera chaos, drogę do bezprawia, dyktatury i ograniczania praw obywatelskich. Dlatego też razem z Ireną Wiśniewską postanowiliśmy zaprosić mieszkańców pod Sąd Rejonowy w Przasnyszu, aby w ten sposób zaprotestować przeciw zmianom w Sądzie Najwyższym, oraz upolitycznianiu całego sądownictwa. Gościem specjalnym tego protestu był sędzia Igor Tuleja, który w tym dniu miał spotkanie z lokalną społecznością.

Obecna partia rządząca PIS oraz Prezydent RP chcąc mieć władzę absolutną i długotrwałą, oraz zagwarantowane bezpieczeństwo karne i wpływ na kolejne wybory po przejęciu władzy bezprawnie, systematycznie niszczy i paraliżuje Trybunał Konstytucyjny, Sądy Powszechne, Krajową Radę Sądowniczą, a teraz Sąd Najwyższy. Obecne skrócenie kadencji Sędziów SN niezgodne z Konstytucją RP ma służyć tylko wymianie sędziów na nowych podległych PIS tak jak to miało miejsce w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądowniczej, oraz Sądów Powszechnych.

Dotychczasowe zmiany nie usprawniły pracy ww. instytucji, a wręcz przeciwnie sparaliżowały je i posłużyły jedynie do obsadzenia stanowisk z namaszczenia politycznego PIS. Takie zmiany i procesy można było zauważyć w krajach gdzie rodziła się dyktatura i państwo policyjne, przykładem może być Turcja, czy Węgry . W dyktaturach podstawową zasadą jest danie ludziom pieniędzy w zamian za akceptację zmian ustrojowych, korupcję i stanowiska. Kolejnym etapem jest przejęcie władzy nad wszystkimi instytucjami państwowymi, izolacja międzynarodowa, a następnie ograniczenie praw obywatelskich, zastraszanie, oraz eliminowanie środowisk opozycyjnych. Stosowanie praktyk państwa policyjnego już możemy zaobserwować w procesach politycznych, spisywaniu i karaniu osób protestujących, lub zadających niewygodne pytania politykom PIS, wykorzystywanie telewizji publicznej jako tuby propagandowej PIS, zastraszanie karami prywatnych stacji telewizyjnych, instytucji, firm, ograniczanie finansowania instytucji pożytku publicznego, ograniczanie wypowiedzi i karanie Posłów na Sejm RP, niezgodne z prawem głosowania np. w Sali Kolumnowej itd. . Kolejnym przykładem jest zmiana ordynacji wyborczej, propozycje zmian w wyborach do Parlamentu UE itp. Z tygodnia na tydzień działania partii rządzącej PIS są coraz bardziej zuchwałe i bezwzględne, a Polacy przyzwyczajani do rządów totalitarnych państwa policyjnego.

Obserwując to co się dzieje obecnie w Polsce trudno sobie wyobrazić inny scenariusz i cel partii rządzącej PIS. Nie sądzę, aby obecna władza cofnęła się z przeprowadzonych zmian ustrojowych, gdyż wie że są one przeprowadzone niezgodnie z prawem , obowiązującą Konstytucją RP i będą powodować konsekwencje karne i Trybunał Stanu. To co możemy obecnie zrobić, aby temu przeciwdziałać to protestować, oraz brać udział w wyborach.

Ktoś może powiedzieć : „nie mam czasu”, „niech inni protestują”, „nie będę się narażał”.

Nie możemy dać się przekupić, zastraszyć, ani stać obojętnie jak inni niszczą Nasz dom jakim jest Wolna i Demokratyczna Polska.

Jesteśmy to winni swoim dziadkom, ojcom i dzieciom.

Arkadiusz Klimczak

Powiązane posty