Relacja z otwarcia wystawy plenerowej „Lipa i okolice w fotografii”

W sobotę 11 sierpnia o 11:45 zaprezentowaliśmy efekt wielomiesięcznej pracy – wystawę plenerową „Lipa i okolice w fotografii”. Zlokalizowana jest przy kaplicy pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lipie. Odsłonięcie odbyło się tuż przed mszą św. z okazji odpustu ku czci patrona kaplicy oraz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipie.

Wystawa została przygotowana przez sekcję historyczną i wydawniczą Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” w składzie: Maria Weronika Kmoch, Zbigniew Lorenc, Rafał Szewczak, Teresa Wojciechowska. Pieczę nad pracami sprawował prezes stowarzyszenia, Krzysztof Iwulski.

Przed odsłonięciem wystawy Krzysztof Iwulski zabrał głos, przedstawiając idee, jakie nam przyświecały przy realizacji tej inicjatywy, a następnie Maria Weronika Kmoch opowiedziała o procesie tworzenia wystawy. Podziękowaliśmy osobom, które w różny sposób pomogły w realizacji naszych planów, szczególnie tym, którzy przekazali zdjęcia z rodzinnych zbiorów lub swoich kolekcji. Odsłonięcia plansz dokonali: proboszcz parafii Święte Miejsce ks. Jacek Daszkowski, sołtys sołectwa Lipa – Janusz Więcek, starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Mazowieckiego Wiesława Krawczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Jednorożec Janusz Mizerek.

Na 7 tablicach zaprezentowaliśmy fotografie ułożone tematycznie. Pierwsza tablica poświęcona jest parafii Święte Miejsce, szczególnie wsi Lipa i tutejszej kaplicy, następne trzy to prezentacja zdjęć szkolnych i przedszkolnych. Tablica piąta ilustruje wybrane momenty z historii OSP Lipa, szóstą zatytułowaliśmy „Mieszkańcy”, a siódma to zdjęcia, których nie udało nam się przyporządkować do określonych wcześniej kategorii i stanowią „Różności”. Na 7 tablicach prezentujemy wybrane momenty z historii miejscowości Lipa i jej okolic – ważne miejsca, postacie i wydarzenia, zdjęcia związane z życiem gospodarczym, społecznym, politycznym, kulturalnym czy religijnym. Ósma tablica to podsumowanie 11-letniej działalności stowarzyszenia.

Nasza wspólna praca zakończyła się sukcesem. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem pomimo niesprzyjającej pogody, jaka panowała w dniu jej odsłonięcia. Dziękujemy za pozytywny odbiór, miłe rozmowy i zaufanie, jakim nas obdarzono. Wystawa na pewno wpisze się na stałe w charakter miejscowości. Liczymy, że stanowić będzie ciekawy punkt wycieczek, ale również inspirację do dyskusji, wspominania i pielęgnowania przeszłości oraz troski o dawniej i dziś naszej małej ojczyzny.

Planujemy plenerowe wystawy w innych miejscowościach gminy Jednorożec, bo to wspaniała inicjatywa, warta kontynuacji. Liczymy na wsparcie i współpracę z mieszkańcami.

Wystawa w Lipie, podobnie jak ta odsłonięta w Jednorożcu rok temu, ma charakter stały. Można ją obejrzeć w dowolnym momencie. Dla tych, którzy nie mają takiej możliwości, planujemy udostępnienie plansz ze zdjęciami online. O tym fakcie powiadomimy na naszym fanpage’u.

Fot. Katarzyna Goś-Wilga, Maria Weronika Kmoch

źródło: www.facebook.com/przyjacieleziemijednorozeckiej/

Powiązane posty