Trwają zapisy do kolejnego Żłobka Miejskiego w Przasnyszu!

22 czerwca o godz. 16.00 w Przedszkolu nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu przy ul. Lipowej 8 odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców/uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. „Miejski Żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”.

Oddział Żłobka będzie zlokalizowany w Przasnyszu przy ul. Lipowej 8 i rozpocznie swoją działalność od 2 stycznia 2019 r. Placówka będzie dedykowana dla rodziców zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz. Będzie obejmowała 15 miejsc przeznaczonych wyłącznie dla dzieci, których mamy powracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (10 miejsc) oraz rodziców bezrobotnych, którzy chcą podjąć zatrudnienie (5 miejsc).

Przez okres trwania Projektu, tj 01.01 – 31.12.2019 r. dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz, pobyt dziecka w placówce będzie bezpłatny. Rodzice nie ponoszą kosztów związanych z pobytem czy wyżywieniem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8 oraz ze strony internetowej Urzędu Miasta w Przasnyszu www.przasnysz.um.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy można składać:

  • osobiście w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8 poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00

  • lub drogą pocztową na adres: Żłobek Miejski w Przasnyszu, ul. Świerczewo 8, 06-300 Przasnysz.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji dzieci do Żłobka można uzyskać pod numerem tel. 29 751 04 50

Drugie spotkanie informacyjne odbędzie się 04.12.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta przy ul. J. Kilińskiego 2 w sali konferencyjnej (II piętro).

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet VIII Rozwój Rynku Pracy

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Powiązane posty