Sesje Rady Miasta będą transmitowane online!

Jesienią wchodzi w życie obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obowiązek ten zapewniony powinien być już od pierwszej sesji rady kolejnej kadencji. Jest to tylko jedna z wytycznych wprowadzona ustawą z 16 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Wraz z nowym prawem Miasto Przasnysz zostało zobligowane do przygotowania projektu nowego Statutu Miasta Przasnysz lub wprowadzenia zmian do obowiązującego Statutu Miasta Przasnysz. Min. zaistniała konieczność wprowadzenia do statutu takich rozwiązań jak: budżet obywatelski, obowiązek transmisji obrad sesji rady, obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazu głosowań – czyli wprowadzenie głosowania imiennego, wprowadzenie dorocznej debaty o stanie samorządu oraz powołanie nowej komisji – komisji skarg, wniosków i petycji. Uchwała w sprawie statutu powinna zostać podjęta jeszcze przez obecną radę, tak by nowa rada od razu mogła przystąpić do pracy na bazie nowego statutu. W Mieście Przasnysz prace nad nowym statutem już ruszyły, i wszystko wskazuje, że będzie on przyjęty najdalej we wrześniu

UM Przasnysz

Powiązane posty