Starosta Zenon Szczepankowski z obniżoną pensją

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu. 22 czerwca w punkcie obrad znalazł się zapis o obniżeniu pensji staroście powiatu przasnyskiego Zenonowi Szczepankowskiemu. Była to konsekwencja rozporządzenia Rady Ministrów, które weszła w życie w maju tego roku. Radni głosowali tą kwestię aż dwukrotnie.

Podczas pierwszego głosowania „ZA” obniżeniu swojej pensji opowiedział się tylko starosta Zenon Szczepankowski. Pozostali zebrani radny głosowali „PRZECIW” lub wstrzymali się od głosu. Spowodowało to konsternacje wśród zebranych radnych i zarządzono przerwę. W przemówieniu Zenon Szczepankowski wyjaśnił, że brak zgody na obniżenie pensji dla starosty może spowodować kroki prawne wobec radnych powiatowych. Rozporządzenie Rady Ministrów jasno mówi, że obniżka pensji o 20% ma obowiązywać wszystkich burmistrzów, wójtów i starostów w całej Polsce.

Po przerwie została zarządzona reasumpcja głosowania. W ponownym głosy rozłożyły się już zupełnie inaczej. „ZA” głosowali wszyscy radni powiatowi oprócz Jolanty Kaczorek ( PSL ), która wstrzymała się od głosu.

Zgodnie z uchwałą nr LI / 350/2018 wynagrodzenie starosty Zenona Szczepankowskiego od 1 lipca wynosić będzie 10 180 zł brutto.

Składa się na to:

wynagrodzenie zasadnicze: 4700 zł

dodatek funkcyjny: 1900 zł

dodatek za wysługę lat: w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, czyli 940 zł

dodatek specjalny: 2640 zł ( 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego )

Łukasz Chrostowski 

Powiązane posty