Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu nabiera rozmachu

Wspólny projekt „Poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”, zainicjowany przez starostę Zenona Szczepankowskiego, doprowadził do współpracy Starostwa, Politechniki Warszawskiej, Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Efektem tej współpracy jest powstanie Wydziału Budownictwa w UL-T w Przasnyszu, który będzie z czasem elementem klastra energetycznego ukierunkowanego na szerokie wdrożenie budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego. To jest nieunikniona przyszłość technologii budowlanych i awangarda budownictwa mieszkaniowego.

Z wielkim uznaniem starosta przasnyski Zenon Szczepankowski kibicuje pani rektor dr Elżbiecie Sternal w jej dzielnych zmaganiach zmierzających do rozkwitu szkolnictwa akademickiego w Przasnyszu w porozumieniu z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi.

W dniu 11 października odbyło się spotkanie z p. Rektor i studentów z Kazachstanu w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Pan Starosta wygłosił prelekcję na temat zadań samorządu powiatowego w Polsce.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powiązane posty