Wiktoria Piórkowska i Piotr Tański otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów

29 listopada 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce
odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
uczniom szkół średnich z terenu działania Delegatury Kuratorium Oświaty
w Ostrołęce. Wśród nagrodzonych znaleźli się: uczennica klasy II a Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach Wiktoria
Piórkowska i uczeń klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
w Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach Piotr Tański.
Na odświętnie przygotowanej sali gimnastycznej ceremonię wręczenia
nagród poprowadziła Pani Iwona Murawska, starszy wizytator Delegatury
KO w Ostrołęce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mazowiecki
Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska oraz Dyrektor Delegatury KO w
Ostrołęce Pan Michał Giers. Uczniom w trakcie odbierania stypendiów
towarzyszył Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Milewski oraz rodzice.
Wyróżnienia osobiście wręczyła Pani Kurator, życząc młodzieży dalszych
sukcesów w nauce i spełnienia marzeń.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje corocznie uczeń szkoły
średniej (liceum lub technikum), który w roku szkolnym, za który
przyznawane jest stypendium, uzyskał w szkole najwyższą średnią
powyżej 4,75. Kandydaturę opiniuje Samorząd Uczniowski, a decyzję
podejmuje Rada Pedagogiczna. Następnie Dyrektor Szkoły wypełnia
stosowny wniosek i składa go do Delegatury KO w Ostrołęce. Kuratorium
Oświaty analizuje wnioski pod względem formalnym i przesyła do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie podejmowana jest ostateczna
decyzja. Wiktoria Piórkowska uzyskała w roku szkolnym 2017/2018
średnią ocen 5,31, a Piotr Tański 4,86. Przyznanie stypendia są dla nich
zachętą do dalszej nauki i powodem do dumy dla rodziców. Uroczystość
na długo zapadnie w ich pamięci.

Powiązane posty