Wyniki matur w ZSP w Chorzelach

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ukończyły dwa oddziały Liceum Ogólnokształcącego – łącznie 35 uczniów, z których wszyscy zadeklarowali przystąpienie do matury, a 34 zgłosiło się na egzamin. W tym roku w ZSP nie było żadnej klasy Technikum, wobec czego egzamin w tym typie szkoły nie odbył się.

Egzamin maturalny to najbardziej obiektywny i sprawiedliwy sposób sprawdzenia pracy szkoły. Rolą placówki jest przygotowanie uczniów i na tym ta rola się właściwie kończy. Sam proces sprawdzania wiedzy, organizacji egzaminu i sprawdzania prac jest całkowicie niezależny, prowadzony przy udziale obserwatorów zewnętrznych. Zakodowane arkusze maturzystów sprawdzają niezależni egzaminatorzy często na drugim końcu województwa. Wyniki matury i pokazana na ich podstawie edukacyjna wartość dodana (EWD) świadczą o jakości pracy szkoły. Dyrekcja chorzelskiego liceum zorganizowała cały system przygotowań do matur, na który składają się przede wszystkim solidna i systematyczna praca nauczycieli przedmiotów, zajęcia fakultatywne, zajęcia wyrównawcze, kilkakrotnie organizowane próbne matury, system pomocy koleżeńskiej oraz zaangażowanie nauczycieli. Cały proces wspomagany jest nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi pozyskanymi dzięki udziałowi w projektach unijnych. Najlepszym tegorocznym maturzystą jest Bartosz Jankowski, który uzyskał bardzo wysokie wyniki i zostanie przedstawiony do nagrody Starosty Przasnyskiego. Wyniki egzaminu maturalnego w Chorzelach przedstawia poniższa tabela:

 

Zdawalność matury w LO w Chorzelach

Rok

Liczba absolwentów

Liczba deklarujących przystąpienie do matury

Liczba zgłaszających się na maturę

Liczba absolwentów, którzy zdali maturę

Liczba absolwentów, którzy nie zdali matury

Zdawalność

2015

51

48

48

46

2

95,8%

2016

17

16

16

16

0

100%

2017

35

32

32

32

0

100%

2018

35

35

34

30

4

88,2%

razem

138

131

130

124

6

95,4%

 

W sumie w ostatnich czterech latach Liceum Ogólnokształcące ukończyło 138 osób, z czego deklarację o przystąpieniu do matury złożyło 131 absolwentów, a 130 zgłosiło się na egzamin. Spośród 130 absolwentów tylko 6 nie uzyskało świadectwa dojrzałości, a wynik ten może ulec poprawie , ponieważ 3 uczniom pod koniec sierpnia przysługuje egzamin poprawkowy.

 

Dyrektor ZSP w Chorzelach

Krzysztof Milewski

Powiązane posty