Wyniki ogólnopolskiego konkursu „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”

„Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania – uczniowskie biografie”- pod takim hasłem odbyła się tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu  na pracę pisemną promującą dobre wzorce osobowe młodzieży.  Organizatorem konkursu jest  Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II pod patronatem  prof. dr hab. Krystyny Chałas.

Celem konkursu było napisanie biografii  ucznia, który poprzez realizację swoich pasji, postawę oraz podejmowane inicjatywy w środowisku szkolnym oraz lokalnym stanowi wzór osobowy godny naśladowania, potrafi inspirować  swoich rówieśników do wartościowych działań.

Spośród wielu prac nadesłanych z różnych regionów Polski  jury zakwalifikowało do druku najciekawsze  z nich.  W gronie wybranych znalazła  się praca  pt.” Katarzyna Marcińczyk- uczennica o wszechstronnej aktywności”, prezentująca biografię uczennicy klasy II a Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty „ Dzieci Warszawy”  w Czernicach Borowych.  Autorka pracy p. Marzena Kołakowska  przedstawiła dorobek uczennicy poparty konkretnymi sukcesami oraz  podkreśliła jej niezwykłą osobowość.

20 czerwca 2017r. Katarzyna Marcińczyk wraz z rodzicami, dyrektorem szkoły oraz przyjaciółmi  weźmie udział w uroczystości wręczenia książki pt.” Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”. Podczas gali, która  odbędzie się w sali Senatu RP, z udziałem przedstawicieli MEN, wręczone zostaną pamiątkowe statuetki  będące formą podziękowania za świadectwo pięknego życia.

Autorce pracy Pani Marzenie Kołakowskiej Dyrektor Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty „ Dzieci Warszawy”  w Czernicach Borowych  oraz uczennicy Kasi Marcińczyk  – bohaterce biografii serdecznie gratulujemy.

Powiązane posty