Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie z dofinansowaniem na nowy projekt

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie z radością informuje że w ramach konkursu w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w roku 2017 dla organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie dla projektu pt. ,,Dziadku, opowiedz, czy tak było jak pisała poeta.”

Projekt rozpocznie się w okresie wakacyjnym i będzie polegał na organizacji spotkania patriotycznego w formie międzypokoleniowej upamiętniającego osoby i wydarzenia z okresu wybuchu II wojny Światowej. Program zostanie przygotowany w formie dialogu słowno – muzycznego który ma zachęcić młode pokolenie do zgłębienia historii, do edukacji o lokalnej historii, do budowania tożsamości i pielęgnowanie historii – dumy przeszłości. Wiejec informacji i szczegółów podamy wkrótce.
W ramach konkursu złożono 342 oferty na realizację 11 zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 39 ofert. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 303 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 107 zadań publicznych.

Powiązane posty