„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych oraz w zakładzie BEL Polska

W dniach od 26 do 30 listopada br. strażacy z przasnyskiej Komendy rozpoczęli szereg spotkań w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych, elementów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

W wspomnianym okresie spotkania odbyły się z uczniami Szkół Podstawowych w ( SP nr1 w Chorzelach,  Czernicach Borowych, Krzynowłodze Wielkiej ) oraz pracownikami Bel Polska w Chorzelach.

Materiały szkoleniowe do pobrania:
https://straz-przasnysz.pl/bezpieczenstwo/porady/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

Źródło: www.straz-przasnysz.pl

Powiązane posty