Czujniki powietrza

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej we współpracy z Gminą Czernice Borowe pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. ,,Rozwój ekologii na Północnym Mazowszu” w ramach konkursu ofert w obszarze,,Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Do końca listopada 2018 r. zostaną zainstalowane 3 urządzenia do monitorowania powietrza (pyłków PM 2,5,PM 10 i SO2) w gminach: Czernice Borowe, Chorzele i Opinogóra Górna.

Powiązane posty