Czwarty kandydat w wyborach: Andrzej Dołęga z PiS

Andrzej Dołęga będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych na urząd burmistrza miasta Przasnysz.

” Szanowni Państwo,

Postanowiłem kandydować w tegorocznych wyborach samorządowych na Burmistrza Przasnysza. Skłoniła mnie do tego troska o losy miasta oraz liczne głosy mieszkańców, przekonanych, że moje doświadczenie i dotychczasowa działalność na rzecz Miasta przyczyni się do poprawy sytuacji w naszej małej ojczyźnie. Prywatnie, od 30 lat jestem szczęśliwym mężem i ojcem czworga dorosłych już dzieci. Swoją radością, szczęściem i zaangażowaniem społecznym oraz doświadczeniem zawodowym chcę służyć Państwu jako mieszkańcom Przasnysza.

Doświadczenie

Posiadanym doświadczeniem i zdolnościami chcę służyć nie tylko ograniczonej grupie osób, ale Naszemu Miastu, a nawet Powiatowi, ponieważ konieczna jest poprawa współpracy między władzami samorządowymi. To co mam do zaoferowania, to doświadczenie zdobyte podczas prawie 30-letniej pracy zawodowej i społecznej. 10 lat w zarządzaniu gospodarką komunalną, 4 lata służby Miastu Przasnysz na stanowisku wiceburmistrza i kilkanaście lat pracy na stanowiskach menadżerskich w firmach prywatnych pozwoliły mi poznać zarówno pracę samorządową, jak i komercyjne podejście do zarządzania zespołem. Moja obecna praca w KROSS S.A z największą w naszym Mieście grupą pracowników pozwala mi wierzyć, że ścisła i zgodna współpraca w jednej drużynie umożliwia osiąganie sukcesów nie tylko na szczeblu krajowym, ale również na poziomie międzynarodowym. Posiadane doświadczenie chciałbym przenieść na teren Miasta Przasnysz i wykorzystać je dla dobra Jego mieszkańców.

Działalność na rzecz Miasta i Mieszkańców

Życie i problemy mieszkańców Przasnysza są mi dobrze znane, gdyż w tym mieście żyję, pracuję i angażuję się w wiele społecznych inicjatyw m.in.: projekty organizowane lub finansowane przez Fundację „SCALAM – prostujemy drogi życia”, której jestem Wiceprezesem, wspieranie małżeństw i rodzin poprzez działalność profilaktyczną i we wspólnocie „Domowy Kościół” oraz jako radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji Rozwoju Produkcji, Handlu, Usług i Rolnictwa.

Więcej dla Przasnysza

Przasnysz potrzebuje lepszej współpracy i troski o wzrost jakości życia, sprawniejszego zarządzania, godnego traktowania mieszkańców i rozwoju z szerszym spojrzeniem – z perspektywą budowania pozycji, wizerunku i marki naszego Miasta w skali regionu i kraju.

Nasze Miasto i jego mieszkańcy zasługują na więcej.

Wiem, jak osiągać więcej.”

~ Andrzej Dołęga

źródło: www.facebook.com/AndrzejDolegaPrzasnysz

Powiązane posty