Delegacja NSZZ Solidarność spotkała się ze starostą przasnyskim

Delegacja NSZZ Solidarność spotkała się ze starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim.
29 listopada w gabinecie starosty Krzysztofa Bieńkowskiego miało miejsce ważne spotkanie dot.
trudnej sytuacji finansowej szpitala powiatowego im dr. W. Oczko w Przasnyszu. Starostę
odwiedzili przedstawiciele związku zawodowego NSZZ Solidarność: Maria Jolanta Ochman –
Przewodnicząca Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komitetu Krajowego NSZZ Solidarność oraz
Waldemar Dubiński – Wiceprzewodniczący Regionu Mazowsze. Towarzyszyły im przedstawicielki
lokalnej organizacji związku: przewodnicząca Krystyna Janowska oraz Halina Szulc.
Krzysztof Bieńkowski zapewnił związkowców, że Rada i Zarząd powiatu podejmą wszelkie środki, by
zapewnić sprawne funkcjonowanie szpitala z uwzględnieniem potrzeb pracowników i pacjentów.
Omówiono również trudną sytuację finansową pracowników i szpitala.

Powiązane posty