Dlaczego budujemy ul. Rolniczą ? – wyjaśnia burmistrz Trochimiuk

Ulica Rolnicza została zakwalifikowana do przebudowy:

– z uwagi na konieczność rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Północ. Bez kolektora deszczowego w ul. Rolniczej nie ma możliwości budowy żadnych ulic na tym osiedlu. Budowa kolektora spowodowałaby zniszczenie nawierzchni ulicy a w efekcie konieczność jej odbudowy;

– ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego działek prywatnych zajętych ponad 15 lat temu na poszerzenie ulicy;

– z powodu zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, gdyż w obecnym stanie ulica jest bez chodników i ruch pieszy odbywa się po jezdni. Nieuregulowany dotąd stan prawny drogi oraz brak odwodnienia uniemożliwiały budowę chodników;

– z powodu braku oświetlenia na znacznej części ulicy. Budowa linii oświetleniowej stała się możliwa dopiero po uregulowaniu prawnym działek pasa drogi;

– z uwagi na rozwój budownictwa na nowych działkach przekształconych planem zagospodarowania z terenów rolnych na działki budowlane.

Biorąc po uwagę znaczenie ulicy Rolniczej w układzie drogowym miasta oraz tempo rozwoju budownictwa i lokalizację ważnych instytucji w północnej części Przasnysza (szpital, Urząd Skarbowy, Sąd, Policja szkoły), miasto złożyło wniosek o dotację na przebudowę tej ulicy. I taką dotację, w wysokości 50% wartości inwestycji, otrzymało.

Nasza inwestycja znalazła się na wysokiej 7 pozycji w rankingu. Przesądziły o tym zaprojektowane elementy bezpieczeństwa takie jak: chodnik, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych z azylami, rondo na skrzyżowaniu ulic Rolnicza – Sadowa.

Rondo w tym miejscu, oprócz tego, że podwyższyło znacznie wartość naszego wniosku jest ważnym elementem uspokojenia ruchu w rejonie skrzyżowania, przez które często przejeżdżają karetki pogotowia do pobliskiego szpitala.

Rozwój budownictwa w tej części miasta spowoduje wzrost natężenia ruchu, zatem ronda na skrzyżowaniach są rozwiązaniem ekonomicznym i celowym z punktu widzenia bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Dobrym przykładem jest mini rondo na ul. Mostowej. Od kiedy zostało wybudowane, nie zanotowano na tym skrzyżowaniu żadnego wypadku. Wcześniej wypadki zdarzały się często, również ze skutkiem śmiertelnym, a kolizje były tam nagminne.

Korzystając z dotychczasowego doświadczenia traktujemy priorytetowo sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przebudowywane ulice wyposażamy w elementy zapewniające bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg.

Oczywiście można było wykonać wszystkie prace na tej drodze z własnych środków i wtedy niewątpliwie nie budowalibyśmy ronda, które tak kole w oczy ludzi „przychylnych rozwojowi miasta”.

Waldemar Trochimiuk

/-/ Burmistrz Przasnysza

Powiązane posty