Dotychczasowe działania Muzeum Historycznego w Przasnyszu w związku z 450. rocznicą śmierci św. Stanisława Kostki

W związku z przypadającą 450. rocznicą śmierci św. Stanisława Kostki muzeum przygotowało szereg działań skierowanych do młodszych i starszych odbiorców.

1. Wystawa plenerowa „Krótka historia o świętości”
Autorami scenariusza wystawy są Bartosz Drejerski i Monika Miłoszewska. Wystawa została przygotowana na dwóch różnych nośnikach, więc może być prezentowana w dwóch miejscach jednocześnie, nie tylko na specjalnym systemie wystawienniczym, ale również na płotach, ogrodzeniach, parkanach. Na 16 planszach przedstawiono koleje życia i kultu Stanisława Kostki od urodzenia w Rostkowie do postrzegania świętego we współczesnym świecie.


2. Gra escape room
Dla młodych odbiorców atrakcyjniejszą formą zapoznania się z osobą Staszka Kostki może okazać się wizyta w jednym z dwóch escape roomów przygotowanych przez przasnyskie muzeum. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym mieście. Fabuła escape roomów osnuta jest wokół tajemniczego zniknięcia fikcyjnej postaci prof. Antoniego Bilińskiego, który od wielu lat zajmował się sprawą zaginionych relikwii św. Stanisława. Zadaniem uczestników „zamkniętych” w pokoju jest rozwiązywanie zagadek, zdobywanie szyfrów do kolejnych zamków i w efekcie rozwikłanie tajemnicy zaginięcia profesora. Przy okazji rozwiązywania łamigłówek uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą głównego tematu zainteresowań badawczych profesora – postaci św. Stanisława Kostki. Gra została przygotowana w dwóch formach: stacjonarnej pn. „Tajemnica świętości” i mobilnej pn. „Droga do świętości”.
Wystawę planszową i escape roomy zorganizowano dzięki dofinansowaniu z programu „Patriotyzm Jutra”, którego organizatorem jest Muzeum Historii Polski.

3. Święty Stanisław Kostka w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Katalog zbiorów
Rok św. Stanisława Kostki jest również okazją do zaprezentowania zbiorów muzeum dotyczących świętego z Rostkowa. W tym celu wydany został katalog, w którym znalazły się m.in. obrazki dewocyjne, medaliki, komiksy, fotografie obrazy i rzeźby przedstawiające świętego. Wydawnictwo zostało przygotowane przez pracowników muzeum – koncepcja i wstęp: Agnieszka Brykner, noty katalogowe: Bartosz Drejerski i Monika Miłoszewska, fotografie, projekt okładki, skład i łamanie: Robert Olszak. Katalog wydrukowała Drukarnia J.J. Maciejewscy w Przasnyszu.

4. Teczka z kartami edukacyjnymi
Z myślą o najmłodszych gościach muzeum opracowane zostały karty edukacyjne. Przystępna treść i atrakcyjna szata graficzna pozwolą najmłodszym zdobyć podstawowe informacje o Stasiu Kostce.
Karty edukacyjne opracowali pracownicy muzeum: Agnieszka Brykner, Hubert Dęby, Bartosz Drejerski, Monika Gutowska, Monika Miłoszewska, Anna Krzykowska, Anna Wróblewska. Projekt graficzny przygotował Robert Olszak. Teczkę z kartami wydrukowano w Drukarni J.J. Maciejewscy w Przasnyszu.
Wydanie katalogu i kart edukacyjnych umożliwiło dofinansowanie ze środków Fundacji PZU w ramach projektu „Św. Stanisław Kostka – 450. rocznica śmierci”.

5. Wystawa „Święty Stanisław Kostka w zbiorach muzeum”
Kolejną wystawę o świętym przygotowano w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. Na ekspozycji postać św. Stanisława została przedstawiona w malarstwie i rzeźbie. Wystawę zorganizowano w związku z obchodami Święta Patrona Miasta.

6. Pamiątkowe ołówki z logo Muzeum Historycznego w Przasnyszu i logo Miasta Przasnysz

Wszystkie muzealne działania związane z obchodami 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki zostały objęte honorowym patronatem Miasta Przasnysz.

Powiązane posty