III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego – porządek obrad

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
III sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2018r.
o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym
porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz
  pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026,
 6. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.
 7. wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Przasnyski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
 8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027.
 9. uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2019.
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu.
 12. powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.
 13. wyboru trzech członków do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
 14. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
 15. Przyjęcie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2016-2017.”
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski i oświadczenia.
 18. Zakończenie sesji.

Powiązane posty

Zostaw komentarz