KWW Porozumienie Ponad Podziałami i KWW Mieszkańcy z Regionu zarejestrowali komitety wyborcze

Jak wynika z informacji na stronach PKW na chwilę obecną dwa komitety z powiatu przasnyskiego zarejestrowały swoją chęć wzięcia udziału w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. Oczywiście partie polityczne rejestrują się na szczeblu centralnym, więc informacja dotyczy tylko niezależnych komitetów.

Jak dowiadujemy się z informacji PKW: pełnomocnikiem wyborczym KWW PPP został Bogdan Jaskulski ( tak jak niemal zawsze w tym komitecie ), zaś pełnomocnikiem finansowym Waldemar Zbigniew Surmacz.

KWW Mieszkańcy z Regionu rejestracji dokonał dziś rano. Pełnomocnikiem wyborczym został Przemysław Sawicki, zaś pełnomocnikiem finansowym Łukasz Chrostowski.

źródło: http://ciechanow.kbw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/27050_Wykaz_komitetow_wyborczych_zarejestrowanych_na_obszarze_Delegatury_KBW_w_Ciechanowie

Powiązane posty