Nabór w programie Sowa

W poniedziałek, 18 lutego ruszy drugi nabór w programie Sowa. JST mogą uzyskać dofinansowanie modernizacji oświetlenia i montażu nowych punktów świetlnych.  

O dofinansowanie w programie realizowanym przez NFOŚiGW będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. 

To drugi nabór (ciągły) w ramach programu priorytetowego Sowa – oświetlenie zewnętrzne, którego budżet wynosi 50 mln zł. Na preferencyjne pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) z możliwością częściowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. 

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje, polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. 

W szczególności chodzi o:

– demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych; 
– wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych; 
– modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem; 
– montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem. 

Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”). 

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. 

Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. 

Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Cel tego programu jest zbieżny z zadaniami – nadzorującego NFOŚiGW – Ministerstwa Środowiska, które prowadzi działania przyczyniające się do walki ze smogiem. 

W pierwszym naborze w ramach programu Sowa (24 maja – 30 października 2018 r.) do NFOŚiGW wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 56 mln zł. Ocena wniosków dobiega końca. Prowadzone są już negocjacje warunków umów o dofinansowanie.    

Więcej o drugim naborze w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Źródło: NFOŚiGW

Powiązane posty

Zostaw komentarz