Obchody Święta 2. Ośrodka Radioelektronicznego

W dniu się 25 kwietnia 2017 roku odbyły się uroczyste obchody Święta 2. Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego w 14 rocznicę wręczenia sztandaru przez społeczeństwo miasta i powiatu przasnyskiego.

W uroczystym apelu Ośrodka brali udział żołnierze, pracownicy resortu Obrony Narodowej, zaproszeni goście: ze Sztabu Generalnego, Dowództwa Generalnego RSZ, dowódcy jednostek rozpoznawczych, szefowie instytucji wojskowych, władze wojewódzkie, samorządowe miasta i powiatu Przasnysz, służby mundurowe, dyrektorzy szkół, dzieci i młodzież. Na wstępie dowódca uroczystości ppłk Sławomir DURSKI złożył meldunek Dowódcy Ośrodka płk. dr. Mariuszowi GUŁAJOWI. Dowódca w okolicznościowym wystąpieniu podziękował żołnierzom za wzorową realizacje zadań i osiągnięcia w służbie. Zaproszonym gościom złożył wyrazy uznania za dotychczasową współpracę. Na zakończenie pogratulował wszystkim wyróżnionym.

Po przemówieniach gości odbyło się wręczenie odznak ,,Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej’’, pism pochwalnych na tle sztandaru, listów gratulacyjnych i odznak pamiątkowych.
Uroczysty apel zakończyła defilada kompanii honorowej, pododdziałów, klasy mundurowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, grupy rekonstrukcji historycznej 21. Pułku Piechoty i rekonstruktorów 11. Pułku Ułanów Legionowych.
Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa Garnizonu Warszawa.

Uwieńczeniem obchodów Święta Ośrodka był Dzień Otwartych Koszar, w ramach którego eksponowany był  sprzęt wojskowy, policyjny i Państwowej Straży Pożarnej. Punkty promocyjne wystawiło Nadleśnictwo Przasnysz, WKU Ostrołęka, Aeroklub Północnego Mazowsza oraz w/w grupy rekonstrukcji historycznej.

W części artystycznej obchodów Święta swój dorobek artystyczny przedstawił Klub Wojskowy 2.ORel. Na scenie wystąpiło pięć grup tanecznych klubu, które łącznie zaprezentowały dziesięć układów tanecznych. Występy grup tanecznych spotkały się z aplauzem licznie zgromadzonej publiczności, wśród której przeważali rodzice tańczących. Następnie z koncertem wystąpił zespół wokalno-instrumentalny klubu „Przasnyscy Orelowcy” aktualnie jeden z najlepszych zespołów w Wojsku Polskim. Przypomnijmy, że 15 sierpnia 2016 roku wystąpił w Warszawskich Łazienkach podczas koncertu z okazji Święta Wojska Polskiego.

Tradycyjnie wszystkim serwowano smaczną wojskową grochówkę.

Tekst: W. Bartkowicz,  zdjęcia: P. Lipka, J. Zieliński

Powiązane posty