Opłaty za śmieci w Przasnyszu w górę!

Burmistrz Przasnysza informuje, że Uchwałami Nr L/404/2018 i Nr L/405/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 1 sierpnia 2018 r. ww. stawki opłat będą się przedstawiały następująco:

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

SEGREGACJA
9,00 zł / m-c za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość

BRAK SEGREGACJI
18,00 zł / m-c za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

SEGREGACJA
11,00 zł / m-c za każdy pojemnik do 120 l
22,00 zł / m-c za każdy pojemnik powyżej 120 l do 240 l
92,00 zł / m-c za każdy pojemnik powyżej 240 l do 1100 l

BRAK SEGREGACJI
21,00 zł / m-c za każdy pojemnik do 120 l
42,00 zł / m-c za każdy pojemnik powyżej 120 l do 240 l
142,00 zł / m-c za każdy pojemnik powyżej 240 l do 1100 l
715,00 zł / m-c za każdy pojemnik powyżej 1100 l

Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Przasnysza, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma pisemne zawiadomienie z nową, wymaganą kwotą należności miesięcznej (wyliczoną jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji).

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zmiana stawek opłat wynika ze wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

UM Przasnysz

Powiązane posty