Ostatnia „szesnastka”

1 grudnia, rozpoczęło się już ostatnie w tym roku szkolenie dla ochotników do
Terytorialnej Służby Wojskowej. Jest to siódme szkolnie podstawowe,
zorganizowane przez 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej.
W minioną sobotę odbyło się już ostatnie w tym roku, powołanie do służby w 5
Mazowieckiej Brygadzie OT. 57 ochotników z rejonu Północnego Mazowsza, zasili
szeregi dwóch batalionu lekkiej piechoty – w Ciechanowie i w Komorowie oraz 4
samodzielnych kompanii. Obecnie, ochotnicy, którzy nie mieli styczności z wojskiem
odbywają szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, natomiast rezerwiści szkolą się
w ramach szkolenia wyrównawczego trwającego 8 dni. Oba szkolenia realizowane są
w oparciu o Plac Ćwiczeń Taktycznych „Targonie” oraz cywilną strzelnicę Polskiego
Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego „Aquila” w
Czarnotach, gm. Nowe Miasto. Terytorialsi podczas szkolenia podstawowego
zdobywają umiejętności ogólnowojskowe, uczą się topografii, udzielania pierwszej
pomocy czy zachowania na polu walki. Największy nacisk, kładziony jest na
szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się
bronią. Karabinki MSBS GROT, ochotnicy otrzymują już kolejnego dnia po wcieleniu i
nie rozstają się z nimi do ostatniego dnia szkolenia. Wszystkie umiejętności zdobyte
w czasie „szesnastki” i „ósemki”, Terytorialsi będą rozwijać podczas szkoleń
rotacyjnych przez kolejne 3 lata, tym samym odbywając minimum 124 dni
szkoleniowe. Zanim ochotnicy złożą przysięgę wojskową, która jest zwieńczeniem
każdego szkolenia podstawowego, muszą zaliczyć sprawdzian wiedzy i umiejętności
zdobytych podczas szkolenia – tzw. „pętlę taktyczną”.

Wojska Obrony Terytorialnej

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”

System szkolenia żołnierza WOT
Cały cykl szkoleniowy żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej to 3 lata. W pierwszym
roku żołnierze odbywają szkolenia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym.
Drugi rok to szkolenia specjalistyczne, w zakresie określonej funkcji w pododdziale.
Obecnie takie szkolenia realizuje 53 batalion lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady
Obrony Terytorialnej, stacjonujący w Siedlcach. Żołnierze dwóch kompanii tego
batalionu, w ramach szkoleń rotacyjnych realizują szkolenia w 15 specjalnościach,
szkolą się m. in. saperzy, medycy, dowódcy, snajperzy czy strzelcy wyborowi. Trzeci
rok to szkolenia zgrywające pododdziały. Ponadto każdy żołnierz pełniący
Terytorialną Służbę Wojskową musi przejść obowiązkowe, 2-tygodniowe ćwiczenie
poligonowe.
WOT na Mazowszu
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT, jest
jedną
z dwóch Brygad OT na terenie województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą
4 bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w 4 rejonach północnego Mazowsza:
w Ciechanowie, Komorowie, w Siedlcach i w Zegrzu (w trakcie formowania).
Dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady jest płk dypl. Andrzej Wasielewski. Misją 5.
Mazowieckiej Brygada Obrony Terytorialnej, jest obrona i wspieranie społeczności
lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie
przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych w stałym rejonie odpowiedzialności, który
obejmuje 17 powiatów. Natomiast w czasie wojny Brygada stanowić ma wsparcie dla
wojsk operacyjnych.
Obecnie 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej liczy już ponad 1500 żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
Tel. 261 341 226
727 041 568
ane.szczepaniak@ron.mil.pl
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Powiązane posty