Pojemniki do segregowania śmieci na przasnyskich osiedlach

W celu zachęty mieszkańców bloków do segregowania śmieci Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozstawił na terenie Przasnysza pojemniki do segregowania. Stanęło ich blisko 20: na osiedlu Wojskowym, na terenie wspólnot mieszkaniowych i na terenie spółdzielni na osiedlu Orlika. Są to pojemniki: na plastik, szkło i papier, i są one opróżniane zgodnie z harmonogramem. 

MZGKiM prosi mieszkańców o zwrócenie uwagi na sposób segregacji – butelki PET powinny być zgniecione, inaczej wozi się „powietrze”. Problemem jest też wrzucanie do pojemników na odpady segregowane śmieci zmieszanych – w tym gałęzi, a nawet pampersów. Jeśli do końca roku sytuacja w tym zakresie się nie poprawi, spółka zabierze pojemniki, ponieważ generują one tylko dodatkowe koszty. 


Ale problemy z poprawną segregacją mają nie tylko mieszkańcy budynków wielorodzinnych, ale także właściciele domków jednorodzinnych. MZGKiM planuje nawet odwiedziny u mieszkańców i sprawdzanie stanu segregowania. Zakład jest zmuszony do takiego postępowania ze względu na konieczne oszczędności.

Fot. pixabay

UM Przasnysz

Powiązane posty