Powiat przasnyski liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Rok 2018 okazał się dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu równie dobry jak poprzednie. Utrzymaliśmy I miejsce w Polsce w kategorii wykorzystania środków unijnych per capita. Ranking został opracowany przez zespół prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego.

I miejsce w Polsce niezmiennie od 2004 roku

Niezmiennie od 2004 roku Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi zwycięża, zajmując I miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu wykorzystania funduszy unijnych.

Podstawą rankingu dane GUS i Ministerstwa Finansów

Ranking inwestycyjny wkrótce opublikuje specjalistyczne pismo „Wspólnota” na podstawie raportu opracowanego przez prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Źródłem dla opracowania są dane GUS i Ministerstwa Finansów. Wydatki liczone są na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów. Czasopismo samorządowe „Wspólnota” pełni więc tu rolę tylko notariusza, publikując matematyczne wyniki.

Na jakie obszary zdobywamy pieniądze

Przasnyskie Starostwo przeznaczyło zdobyte pieniądze na budowę i modernizację m.in.: szpitala, dróg, ulic i chodników, strefy gospodarcze, szkoły, sale sportowe, boiska, pomoc społeczną, poprawę bezpieczeństwa, infrastrukturę techniczną, budynki użyteczności publicznej, poprawę kwalifikacji osób bezrobotnych, poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców powiatu i inne przedsięwzięcia.

Przykłady zrealizowanych inwestycji starostwa i jego jednostek

Największe zrealizowane inwestycje starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych to m.in. budowa lub modernizacja: szpitala w Przasnyszu, Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, stref gospodarczych w Przasnyszu i Chorzelach, dróg powiatowych i chodników we wszystkich miastach i gminach powiatu, komend Policji i Straży Pożarnej, LO w Przasnyszu z salą gimnastyczną, Szkoły Rolniczej z halą sportową, boiska Orlik, ZSP w Przasnyszu wraz z internatem, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZSP i LO w Chorzelach, LO w Jednorożcu, szkoły muzycznej w Przasnyszu, szkoły medycznej w Przasnyszu, basenu w Chorzelach, gazyfikacja i elektryfikacja powiatu i wiele innych.

Najbliższe inwestycje starostwa

Wszystko wskazuje, że nasz powiat na utrzymanie pozycji lidera ma szansę również w przyszłym roku. Obecnie rozpoczęte lub przygotowywane są do realizacji jedne z największych inwestycji w polskich powiatach. Będą to m.in.: wielofunkcyjne lodowisko w Przasnyszu, sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu, Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu, Oświatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Nowym, ponad 200 km dróg w całym powiecie, projekt badawczo – rozwojowy realizowany wspólnie z Politechniką Warszawską i uczelniami, obwodnica Chorzel, uzbrojenie gruntów w strefie gospodarczej w Chorzelach, rozbudowa zalewu w Chorzelach, budowa zalewu w Przasnyszu i inne.

Tylko w programie unijnym RIT Ostrołęka Powiat Przasnyski ma zapisane projekty na ponad 153 mln zł., m.in. na:

– Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych;

– Wykonanie termomodernizacji obiektu szpitala w Przasnyszu;

– Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T;

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Ostrołęka – Przasnysz-Mława prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie;

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Myszyniec – Chorzele prowadzącą do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele;

– Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap III;

– Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu: Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych;

– Edukacyjny inkubator przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym” jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.

Recepta na sukces

Zajęcie I miejsca w Polsce jednorazowo jest wielkim sukcesem, ale utrzymanie takiej pozycji przez kilkanaście lat musi mieć za podstawę dobre myślenie strategiczne, racjonalną gospodarkę finansową i sprawną administrację. Receptą jest myślenie długofalowe, a nie tylko perspektywą najbliższych wyborów.

Wyniki rankingów, poparte analizami i wzbogacone o komentarze ekspertów opublikowane zostaną w październikowych numerach „Wspólnoty”.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Powiązane posty