Przygotowania do Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

Przygotowania do Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizowanego przez Federację Mazowia w dniu 1 października 2018 r. w Warszawie.

My również (Centrum Animacji i Wsparcia Dla Społeczności Lokalnej) będziemy dzielić się doświadczeniem z realizacji naszego zadania publicznego z działań związanych z wspieraniem lokalnych NGO w trzech powiatach: przasnyskim, makowskim, ciechanowskim.

źródło: www.facebook.com/CentrumPrzasnyszan

Powiązane posty