Roboczy objazd po gminie Zenona Szczepankowskiego i Grażyny Wróblewskiej

19 września starosta Zenon Szczepankowski wraz z wójt Gminy Przasnysz Grażyną Wróblewską odbyli roboczy objazd po terenie Gminy i realizowanych przez starostwo lub urząd gminy inwestycjach. W trakcie wizytacji ustalono kontynuację realizowanych zadań oraz sposoby rozwiązania zgłaszanych przez mieszkańców problemów.

➡️Obrąb

➡️W Obrębie, gdzie starostwo modernizuje drogę powiatową Klewki – Dzierzgowo uzgodniono wraz z mieszkańcami i Dariuszem Majewskim ze Spółki Wodnej w Przasnyszu usprawnienie odpływu pojawiających się po silnych deszczach nadmiernych ilości wód.

➡️Mchowo – Kijewice – Mirów

➡️W Mirowie, wraz z sołtys Wandą Marchlińską uzgodniono sposób wykonania przebudowy drogi Mchowo – Kijewice – Mirów na odcinku płyt betonowych. Starostwo proponuje nawiezienie warstwy 20 cm kruszywa i pokrycie jej 2 warstwami asfaltu.

➡️Leszno i Annopol

➡️W miejscowości Leszno i Annopol wraz z sołtys Ewą Chaborską dokonano przeglądu modernizowanej przez starostwo drogi powiatowej Leszno – Annopol. Pani sołtys zwróciła uwagę na konieczność wycinki suchych drzew oraz renowacji poboczy.

➡️Sierakowo

➡️W Sierakowie uzgodniono sposób odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej planowanej budowy chodników w Sierakowie. Chodniki w Sierakowie GDDKiA będzie mogła wykonać z odprowadzeniem wód opadowych do rurociągu odwadniającego, który będzie położony w rowie drogi powiatowej.

➡️Karwacz

W Karwaczu uzgodniono zakres niezbędnych do wykonania robót na drodze wojewódzkiej Karwacz – Przasnysz.

➡️Krępa Stara

➡️W Krępie Starej uzgodniono wraz z radnym gminnym Cezarym Goliaszewskim szczegóły dotyczące budowy zatoki i chodników przy drodze powiatowej naprzeciwko remizy OSP i przedszkola. W tym przypadku powiat sfinansuje inwestycję po połowie z Gminą Przasnysz.

➡️Strefa Gospodarcza w Sierakowie i Zakłady Mleczarskie

➡️Powiat i Gmina będą współpracować w kierunku zagospodarowania strefy gospodarczej w Sierakowie. Powiat bezpłatnie przekaże Gminie część infrastruktury strefy zbudowanej przez starostwo. Będziemy też wspólnie pozyskiwać inwestorów. Powiat i Gmina zaangażują się ponadto w pomoc dla planowanych do budowy na strefie w Sierakowie Zakładów Mleczarskich.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powiązane posty