Spotkanie prezesa Kronospanu, władz powiatu i władz Chorzel

Prezes Kronospanu Tomasz Janczak spotkał się 28 bm. ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim i burmistrz Chorzel Beatą Szczepankowską. Spotkaniu towarzyszyli pracownicy firmy i samorządów.

Kronospan odwołał się od decyzji środowiskowej

Wcześniej Kronospan złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji środowiskowej. Kronospan ze zrozumieniem odniósł się do wymogów dodatkowych samorządu gminnego, choć określił je jako kosztowne.

Firma kwestionuje wymogi

Jednak firma kwestionuje, przede wszystkim, wymogi zawarte w opinii organów państwowych w Warszawie odnoszących się do samej budowy zakładów, a nie późniejszego funkcjonowania. Opinie te nakładają na Kronospan prowadzenie prac pod nadzorem ornitologa i przenoszenia gniazd ptaków poza teren inwestycji. To jest wykonalne, ale jednocześnie narzucono w niej zakaz prac budowlanych w okresie letnim.

Kosztowne warunki

Budowa zakładów może odbywać się tylko w miesiącach wrzesień – luty ze względu na ochronę ptaków. Taki warunek jest przesadny, bardzo kosztowny dla firmy, ze względu na wydłużenie procesów budowlanych o wiele lat.

Restrykcyjne stanowisko RDOŚ

Burmistrz Beata Szczepankowska wyjaśniła, że ten zapis nie jest zgodny z intencją gminy. Musiał być jednak zamieszczony w decyzji ze względu na stanowisko RDOŚ. Samorząd gminny również uważa ten zapis za zbyt restrykcyjny, mało mający wspólnego z ochroną środowiska, a jednocześnie utrudniający w sposób istotny budowę zakładów. Gmina poprze firmę w tym zakresie, jednak może to zrobić tylko w procedurze odwoławczej.

Kronospan się wycofa?

Prezes Kronospanu stwierdził, że w przypadku podtrzymania tak nieuzasadnionych wymogów Kronospan wycofa się z planów budowy fabryki sklejki w Chorzelach.

Starosta przasnyski zaproponował alternatywne rozwiązanie.

Terenami w Chorzelach, z dostępem do linii kolejowej, interesuje się duża firma z branży motoryzacyjnej potrzebująca co najmniej 100 ha. Firma dotarła do starostwa za pośrednictwem Agencji Rozwoju Mazowsza podległej marszałkowi Adamowi Struzikowi. Firma rozważa inwestycję w Chorzelach po drugiej stronie drogi wojewódzkiej.

Jednak bardziej odpowiadałby im teren wykupiony przez Kronospan.

Zamiast Kronospanu firma z branży motoryzacyjnej?

Prezes Kronospanu bardzo zainteresował się tą propozycją i zapowiedział rozpoczęcie rozmów o sprzedaży gruntów firmie motoryzacyjnej.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powiązane posty