Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek” zaprasza do współpracy

Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek”

jest organem prowadzącym szkołę:

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 

  • Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Oferujemy dla dzieci bezpłatną, kompleksową, wielospecjalistyczną stymulację rozwoju i edukację.

Zajęcia prowadzone w placówce mają zapewnić terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka.

  • Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego i ruchowego.

  • Przygotowanie dziecka do samodzielności i niezależności na miarę jego możliwości.

  • Opanowanie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego,

  • Umiejętność organizacji własnego działania w sytuacjach życia codziennego, kierowania swoim postępowaniem,

  • Intensywne usprawnianie oraz stymulację rozwoju dziecka w grupie rówieśniczej.

 

STOWARZYSZENIE „Zaczarowany Zakątek”

Oferujemy dla dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną

wielopłaszczyznową edukację i rehabilitację.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Telefon kontaktowy: 508 264 796, 508 073 606

Jeśli dziecko ma problemy z komunikowaniem się, poruszaniem się, koncentracją uwagi i zapamiętywaniem, funkcjonowaniem w dużej grupie

STOWARZYSZENIE „ZACZAROWANY ZAKĄTEK”

jest miejscem dla Państwa dziecka.

Praca z dziećmi odbywać się będzie w małych czteroosobowych grupach z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ZAPEWNIAMY:

Nieodpłatne działania edukacyjno – rewalidacyjne, współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej, rehabilitację, imprezy i wycieczki szkolne, rozwijanie pasji i zainteresowań naszych uczniów, wsparcie dla rodziców (spotkania, konsultacje, zajęcia otwarte, warsztaty i pomoc indywidualną w sytuacjach kryzysowych).

Wymagane dokumenty zgłoszenia dziecka do placówki:

– podanie o przyjęcie dziecka do placówki

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku dzieci szkolnych)

Dokumenty należy składać do p. Joanny Szafrańskiej (tel. 508 264 796)

Dodatkowe informacje:

Tel. 508 073 606

Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek”

KRS 0000629239

Powiązane posty