SZKOŁY POWIATOWE PROSZĄ O REMONT I DEKLARUJĄ GOTOWOŚĆ PRZYJĘCIA WIĘKSZEJ LICZBY UCZNIÓW

Spotkanie z dyrektorami szkół powiatowych

11 grudnia 2018 r. siedzibie starostwa odbyło się robocze spotkanie dot. bieżącego funkcjonowania szkół podległych samorządowi Powiatu Przasnyskiego. W naradzie wzięli udział starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski, wicestarosta Waldemar Trochimiuk, etatowy członek zarządu Paweł Mostowy oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych Grażyna Kutryb. Stronę oświatową reprezentował Andrzej Brocki – dyrektor ZSP w Przasnyszu oraz Radosław Waleszczak – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu.Przedstawiciele szkół zgłosili zapotrzebowanie na konieczne remonty i nowe inwestycje w obiektach oświatowych. Krzysztof Bieńkowski zapewnił, że Zarząd Powiatu pochyli się nad podnoszonymi potrzebami i poszuka możliwości zabezpieczenia w przyszłości odpowiednich środków.

Dyrektorzy zapewnili ponadto starostę, że ich placówki są dobrze przygotowane na przyjęcie dodatkowego rocznika uczniów w przyszłym roku, co wynika z przyjętej przez rząd reformy systemu oświaty. Szkoły wprowadziły szereg rozwiązań organizacyjnych, by zapewnić uczniom jak najbardziej komfortowe warunki nauki. Zwiększona liczba klas w jednym roczniku nie spowoduje też dwuzmianowości zajęć, gdyż łączna liczba oddziałów klasowych będzie niższa niż 10 lat temu, gdy do szkół średnich uczęszczali uczniowie urodzeni w czasie wyżu demograficznego.

Źródło: www.powiat-przasnysz.pl

Powiązane posty

Zostaw komentarz