VIII Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego – zapraszamy do wzięcia udziału!

W 2017 przyjechało ponad 150 osób z różnych miejscowości jak Olsztyn, Ostrołęka, Wielbark, Szczytno, Nidzica, Ciechanów, Pułtusk. Jak będzie w tym roku ? Liczymy na Was!

Można przyjechać samochodem i zostawić go na parkingu. Można również uczestniczyć bez roweru i miło spędzić czas na grzybach i przy ognisku,  a przy okazji zjeść pyszną grochówkę i upiec ziemniaka z kiełbaską.

Regulamin
VIII Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego
29.09.2018r.
REGULAMIN
CELE I ZAŁOŻENIA VII RAJDU GWIAŹDZISTEGO
• popularyzacja wycieczek rowerowych, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
• integracja ludności powiatu przasnyskiego
• propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i
rekreacji wśród lokalnej społeczności.
ORGANIZATOR:
• Nadleśnictwo Przasnysz
• Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
• Gmina i Miasto Chorzele
Strona internetowa: http://www.mazowszeturystyka.net.pl/
e-mail: biuro@mazowszeturystka.net.pl
SPONSORZY:
• Starostwo Powiatu Przasnyskiego
• Starostwo Powiatu Nidzickiego
• Rodzina Zacheusza Nowowiejskiego
PROGRAM ZAWODÓW:
VIII Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego to cykliczna impreza organizowana
co roku obejmująca uroczystości związane z upamiętnieniem działalności Zacheuszem
Nowowiejskim oraz rajd rowerowy. Rajd organizowany jest w miejscowości Stara Wieś na
trasie ścieżki rowerowej Góry Dębowe w dniu 29.09.2018r. Rozpoczyna się zbiórką pod
pomnikiem Zacheusza Nowowiejskiego o godzinie 11:30. Rejestracja uczestników i drużyn
od godziny 10:00, na początku ścieżki rowerowej.
DYSTANSE
• 8,5 km – trasa żółto-czarna
• 24,5 km – trasa biało-czerwona
WARUNKI UCZESTNICTWA
• Impreza ma charakter otwarty.
• Warunkiem dopuszczenia do rajdu jest złożenie podpisanego własnoręcznie
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie. W przypadku
osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie.
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
• Uczestnicy muszą dokonać zgłoszenia osobiście w biurze rajdu.
• Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.mazowszeturystyka.net.pl.
• Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego sztywnego.
• W kategorii Rajd Rodzinny na dystansie 8,5 km biorą udział drużyny rodzinne składające
sie co najmniej z 3 spokrewnionych osób w tym musi być dziecko do lat 13. Kapitan
drużyny podczas rejestracji przekazuje oświadczenie o składzie drużyny i o spełnieniu
wymogów rajdu. Wzór oświadczenia na stronie lub w punkcie rejestracji.
• Konkurs wiedzy o Zacheuszu Nowowiejskim przeprowadzony zostanie podczas pikniku
integracyjnego.
• W konkursie mogą wziąć udział osoby do 18 roku życia
• Do konkursu drogą losowania zostanie wybranych 10 osób.
• Zakres wiedzy obowiązujący na konkurs dostępny na stronach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Zacheusz_Nowowiejski
http://podziemiezbrojne.blox.pl/2009/03/ZABIC-JEZA-czesc-1.html
NAGRODY:
• Po ukończeniu rajdu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
• W rajdzie rodzinnym Puchar Starosty Przasnyskiego zdobywa najliczniejsza
drużyna rodzinna, której wszyscy uczestnicy ukończą przewidziany dystans.
• W przypadku drużyn o takiej samej ilości osób o zwycięstwie zadecyduje
największa rozpiętość wieku w drużynie.
• Nagrodę w konkursie wiedzy zdobywa uczestnik wykazujący się największą
wiedzą o życiu i działalności Zacheusza Nowowiejskiego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
• Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza
uczestników na czas zawodów.
• Każdy uczestnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie
rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
rajdu.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną
troskę o środowisko naturalne.
• Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
• Organizator , zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego
zmian.

Powiązane posty