Władze powiatu podpisały umowę na budowę oświatowego inkubatora przedsiębiorczości w Zdziwóju

Zgodnie z zapowiedzią, rusza kolejna po Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu zapowiedziana inwestycja kubaturowa starostwa, o którą wraz ze starostą Zenonem Szczepankowskim i zarządem powiatu w sposób szczególny zabiegali radni powiatowi z ternu Miasta i Gminy Chorzele: Grażyna Wałpuska i Wojciech Piórkowski. Starosta Zenon Szczepankowski i wicestarosta Jarosław Tybuchowski podpisali już umowę z chorzelską firmą Rodana, która zrealizuje inwestycję. Centrum przasnyskie budować będzie natomiast rodzima firma Rembud z Przasnysza.

Następne z zapowiedzianych inwestycji starostwa przygotowywane już do realizacji to Kryte Lodowisko w Przasnyszu i Sala Koncertowa z Kinem 3D w Przasnyszu.

Inkubator w Zdziwóju będzie miał podobne funkcje do Centrum Aktywizacji Biznesu, które starostwo zbuduje w Przasnyszu. W ramach tej inwestycji nieruchomość po byłej szkole podstawowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną, której właścicielem jest starostwo zostanie poddana gruntownej rewitalizacji i zmianie przeznaczenia. Skorzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz młodzież. Koszt inwestycji ok. 13 mln zł. Starostwo pozyskało na ten cel środki unijne w wys. 11 096 266,04 zł.

W Inkubatorze będą kształcone kadry dla Strefy Gospodarczej w Chorzelach, podobnie jak w przasnyskim Centrum, będą przygotowywane kadry dla Strefy Gospodarczej w Sierakowie.

Inkubator będzie wspierał pod każdym względem pracę przedsiębiorców, którzy w Chorzelach i północnej części Powiatu już funkcjonują, ale również wzmocni potencjał niezbędny dla obsługi nowych inwestorów. Inkubator będzie również miejscem otwartym na młodzież, szkolenia, pozyskiwanie wiedzy i pomoc w sprawach związanych z prowadzeniem firm, rozwiązywaniem pojawiających się problemów, doradztwem, czy pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój firm prywatnych.

Powiat jest właścicielem nieruchomości po byłej szkole podstawowej. Obecnie nieruchomość ta zostanie poddana gruntownej rewitalizacji i zmianie przeznaczenia. Starostwo chce, aby te jedne z najpiękniejszych na Mazowszu tereny w okolicach Gór Dębowych ożywić gospodarczo, zainicjować powstanie miejsc pracy, zagospodarować potencjał ludzki, który obecnie nie jest wykorzystany w sposób optymalny. W ośrodku będą kształcone kadry dla Strefy Gospodarczej w Chorzelach, podobnie jak w planowanym obiekcie Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu, będą przygotowywane kadry dla Strefy Gospodarczej w Sierakowie.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Powiązane posty