Wolontariusze Światła spotykają się z przedstawicielami MIK

Spotkanie zorganizowano tym razem w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej. Przybyłych powitała pani Joanna Cieślik – dyrektor MOPS, instytucji zatrudniającej wolontariuszy, która jest współorganizatorem Festiwalu Fabryka Światła. Z Mazowieckiego Instytutu Kultury przybyli:

  1. Joanna Janusewicz- Kierownik Działu Organizacyjnego MIK
  2. Witold Filipunas – Pracownik Działu Marketingu i Promocji
  3. Milena Stryjewska – Koordynator w Dziale Galerii i Wystaw ds. Festiwalu Fabryka Światła

Wolontariusze Światła spotkali się ponownie, aby przedyskutować formę udziału oraz rolę wolontariuszy w tegorocznym wydarzeniu. W trakcie dyskusji kierowanej wyłoniono kilka grup roboczych wolontariuszy, którzy będą wykonywać określone zadania przed i w trakcie festiwalu. Pomysłów było dużo, wszystkie poddano analizie oraz przydzielono osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

Koordynator wolontariatu w MOPS, pani Anna Juklaniuk, poinformowała wolontariuszy o sprawach organizacyjnych związanych z kwestiami formalnymi.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na początek lipca.

Powiązane posty