200 tys. zł na park przy ul.Wojskowej

Rewitalizacja terenów zielonych jest realizowana zgodnie z planami zapisanymi w dokumentach strategicznych Miasta Przasnysz. W pierwszej kolejności uporządkowany został Park Miejski im. T. Kościuszki. Nowe nasadzenia, nowe alejki, plac zabaw, siłownia, oświetlenie, monitoring.. – wszystko to sprawia, że park przy wyspie tętni życiem, bo po prostu miło się tam wypoczywa.

Podobne przedsięwzięcia będą zrealizowane w parku przy ul. Wojskowej. Radni przeznaczyli na ten cel 200 tys. zł. Inwentaryzacja przyrodnicza oraz konsultacje dotyczące stanu zdrowotnego rosnących tam drzew – są już za nami. Nowe nasadzenia, planujemy zrealizować wczesną jesienią.  W parku pojawi się także zupełnie nowa infrastruktura – alejki, oświetlenie, ławki i kosze na śmieci.

Nawierzchnia chodników w parku przy ul. Wojskowej zostanie wymieniona do listopada 2018 roku.
Został też już wybrany wykonawca projektu budowy oświetlenia parku. Termin realizacji projektu do 1.10.2018 roku, wykonanie oświetlenia jeszcze w tym roku. Na małą infrastrukturę i nowe nasadzenia – będą składane wnioski o pozyskanie dofinansowania.

Zmiany te, zdecydowanie poprawią atrakcyjność i jakość życia nie tylko mieszkańców Osiedla Wojskowego, ale i mieszkańców z okolicznych domków jednorodzinnych. Uroda nowego, zrewitalizowanego parku, na pewno sprawi, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane.

źródło: www.facebook.com/BurmistrzTrochimiuk

Powiązane posty