Politechnika Warszawska w Przasnyszu z projektem za 33,5 mln zl.

Szpital powiatowy z projektem 13,5 mln zł. Medal Zasłużonego dla Powiatu Przasnyskiego dla JM Rektora PW prof. dra hab. inż. Jana Szmidta i medale Pro Mazovia dla miasta Przasnysz i radnego Janusza Osiadacza od marszałka województwa Adama Struzika.

W gorące sobotnie przedpołudnie do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przyjechali znakomici goście na obchody XX-lecia samorządu wojewódzkiego, m.in. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesława Krawczyk – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego, JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – Dziekan Wydziału MEiL PW, prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek poprzedni Dziekan Wydziału MEiL PW., prof. dr. hab. inż. Robert Głębocki z Wydz. MEiL PW, Andrzej Bryła były kanclerz PW., dr inż. Paweł Stężycki – dyr. Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Elżbieta Szymanik – wicedyrektor MJWPU w Warszawie, dyr. SPZZOZ w Przasnyszu, Jerzy Sadowski.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisał dwie ważne dla powiatu przasnyskiego umowy unijne na łączną sumę 47 mln zł. 33, 5 mln zł wykorzysta Politechnika Warszawska na budowę Poligonu Doświadczalno-Wdrożeniowego w Powiecie Przasnyskim. 13,5 mln zł wykorzysta szpital powiatowy w Przasnyszu na doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

Po podpisaniu umów starosta przasnyski wręczył JM Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi Medal Powiatu Przasnyskiego, który Starosta, Zarząd i Rada Powiatu przyznaje osobom najbardziej zasłużonym dla naszego Powiatu, mającym największy wpływ na kierunki jego rozwoju.

Okolicznościową statuetkę otrzymał też marszałek Adam Struzik, który już wcześniej był laureatem Medalu Powiatu Przasnyskiego.

Po uroczystym podpisaniu umów finansowych wszyscy udali się na dziedziniec Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, gdzie został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Centrum Aktywizacji Biznesu.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Powiązane posty