Dane dłużników miasta Przasnysz będą ogólnodostępne

Dłużnicy Miasta Przasnysz, którzy osiągną zadłużenie wraz z odsetkami powyżej 5 tys. zł, zostaną wpisani do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). Oznacza to, że dane takich dłużników będą ogólnodostępne.

Upublicznienie dłużników jest efektem rozporządzania Ministra Finansów, które weszło w życie 13 czerwca 2018 roku. W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych (co najmniej 5 tys. zł) podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego.
Przed wprowadzeniem do RNP danych, wierzyciel ma obowiązek doręczenia podmiotowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze (tylko w przypadku należności powyżej czterokrotności kosztów upomnienia – obecnie jest to 46,40 zł). Ujawnienie w RNP będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. W tym czasie podmiot ma możliwość dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do jej istnienia, wysokości lub wymagalności bądź wniesienia sprzeciwu.

Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów po zalogowaniu się.

Radni Miasta Przasnysz będą debatować nad uchwałą „w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru” 26 lipca.

tekst: UM Przasnysz

Powiązane posty