Forum NGO 2018

Poszukiwali wspólnych obszarów działania.

Blisko 100 społeczniczek i społeczników wzięło udział w Forum Organizacji Pozarządowych z trzech powiatów: przasnyskiego, makowskiego i ciechanowskiego. Uczestnicy omawiali formy współpracy międzysektorowej. Organizacji pozarządowe pokazały jaką wielką społeczną rodzinę tworzą.

Organizatorem wydarzenia była Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA.

– To była wyjątkowa sobota udało nam się zsieciować aktywnych mieszkańców z naszego subregionu. Było to możliwe dzięki projektowi , który realizujemy właśnie w tych trzech powiatach pod nazwą Warto grać międzysektorowo współfinansowany przez Województwo Mazowieckie i Miasto Przasnysz. Zależało nam aby zachęcać organizacja do podejmowania różnych form aktywności z różnymi środowiskami – mówi Grzegorz Herubiński, prezes zarządu Federacji ROSA.

Realizowany projekt rozpoczął się w maju i będzie trwał do końca grudnia.

– Zaskoczyła nas frekwencja nie spodziewaliśmy, się że tyle społeczniczek i społeczników przyjedzie na to wydarzenie. To świadczy o tym, że takie wydarzenia są potrzebne właśnie tu u nas lokalnie. Trenerki , trenerzy, którzy prowadzili warsztaty podkreślali, wysoki poziom dyskusji podejmowanych na warsztatach. Nie sposób wymienić wszystkich NGO, które wzięły udział ale wszystkim dziękujemy – mówi Wioletta Wilga, animatorka CAWSL.

Społeczniczki i społecznicy pracowali nad formami współpracy z samorządem, lokalna społecznością, sami ze sobą i lokalnym biznesem.

– Na tym forum odbyły się prezentacje firm KROSS i ZiPP, które pokazały w jaki sposób realizują społeczną odpowiedzialność biznesu. To wspólny obszar do działania firm i organizacji pozarządowych- mówi Agnieszka Mioduszewska, skarbnik Federacji ROSA.

Od siły organizacji pozarządowych zależy siła społeczeństwa obywatelskiego. Nad wydarzeniem patronaty honorowe objął burmistrz miasta Przasnysza, prezydent Ciechanowa, burmistrz miasta Maków Mazowiecki i marszałek województwa

– Jestem pełen uznania dla Państwa pasji i zaangażowania i determinacji . Proszę przyjąć wyrazy uznania z okazji dzisiejszego Forum – w liście gratulacyjnym odczytanym na forum napisał marszałek Adam Struzik.

Takie wydarzenia pokazują jak duża jest potrzeba sieciowa i spotykania się aktywnych mieszkańców z różnych powiatów, wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych relacji.

red.

Powiązane posty