Mieszkańcy Chorzel oddali krew!

W ramach obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Zespole
Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach zaplanowano akcję mającą na celu
Zbiórkę Krwi. Została ona zorganizowana we współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Warszawie oddział w Mławie.

Akcja odbyła się 23.11.2018 r. w świetlicy internatu i cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem. Do oddania krwi zgłosiło się ok. 50 osób. Większość z nich stanowili nasi
uczniowie, którzy bardzo chętnie zgłaszali się do udziału w akcji, nauczyciele na czele z
Panem Dyrektorem naszej szkoły Krzysztofem Milewskim oraz pracownicy administracji i
obsługi. Zgłosili się także mieszkańcy gminy Chorzele. Jednak nie wszyscy chętni mogli
zostać zakwalifikowani do akcji. Pierwszym warunkiem było ukończenie 18 lat. Kolejnym
elementem było pobranie próbki krwi przez pielęgniarkę, w celu wykonania wstępnych badań
dotyczących między innymi poziomu hemoglobiny we krwi. Jeśli wynik był w normie, wtedy
lekarz na podstawie wypełnionego przez kandydatów – ochotników kwestionariusza, badań
laboratoryjnych oraz ankiety i wywiadu z potencjalnymi krwiodawcami, decydował czy dana
osoba mogła oddać krew czy nie. Ostatecznie krew oddało aż 30 osób, co daje wynik 13,5
litra.
To bardzo piękny gest, dowód wysokiego zaangażowania i poczucia silnej więzi
międzyludzkiej, wynikający po prostu z życzliwości serca.
Postanowiliśmy podjąć stałą współpracę z RCKiK odział w Mławie. Planujemy już
kolejną akcję w kwietniu 2019 r.

Powiązane posty