Modernizacja drogi w kierunku Janowa

Droga w kierunku Janowa służy zarówno mieszkańcom Przasnysza i tej części powiatu, jak też Gminy Chorzele, Krzynowłoga Mała i północnej części powiatu.

O modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Chorzele zabiegali Wojciech Piórkowski i Grażyna Wałpuska – radni powiatowi z tego terenu wraz z mieszkańcami, starostą Zenonem Szczepankowskim, zarządem powiatu oraz burmistrz miasta i Gminy Chorzele Beatą Szczepankowską. Aktywnie i skutecznie władze samorządowe i radnych wspierali w tych staraniach w imieniu mieszkańców: Grażyna Tymińska z Pruskołęki i Krzysztof Kulasik z Krukowa.

Droga Opiłki – Stara Wieś – Jarzynny Kierz do granic powiatu jest właśnie przez Powiat realizowana.

Na ternie Gminy Chorzele modernizowane są lub będą drogi powiatowe:
– Opaleniec – Baranowo (do granic powiatu);
– Krukowo – Ostrówek;
– Chorzele – Budki – Poscień – Zaręby;
– Ryciece – Bagiennice;
– Krzynowłoga Wielka – od drogi (Janowo – Mchowo);
– Zaręby – Wielbark (do granic województwa);
– Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powiązane posty