Nowa szkoła w Przasnyszu od września 2019 r.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego podpisał umowę z dyrektorem ZMSZ Piotrem Kołakowskim o użyczeniu wszystkich obiektów szkoły medycznej dla potrzeb nowego Liceum w Przasnyszu. Szkoła medyczna będzie nadal mieścić się w budynkach przy ul. Szpitalnej, ale będzie dzielić pomieszczenia ze szkołą powiatową od września 2019 r.

Komentarz Wiesławy Krawczyk, przasnyszanki, wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na ten temat:

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam pomóc samorządowi powiatowemu rozwiązać problem związany z reformą oświatową, jaki generuje podwójny rocznik i wydłużony o jeden rok cykl kształcenia w szkołach powiatowych od roku 2019. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymało bardzo dobre warunki finansowe użyczenia całego budynku szkoły, internatu i sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem. Uważam za swój obowiązek pomagać lokalnym samorządom i społeczności Przasnysza. Dzięki tej umowie młodzież szkół średnich nie będzie uczyć się na dwie zmiany. Bardzo dobrze się składa, że pan dyrektor Piotr Kołakowski podziela zdanie Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego, którego jest pracownikiem. Nie miałam problemu z przekonaniem do tej decyzji marszałka Adama Struzika i całego Zarządu Województwa. W tej trudnej dla młodzieży przasnyskiej sytuacji wszyscy czujemy się przasnyszanami.

Komentarz tego ważnego momentu dla Przasnysza starosty Zenona Szczepankowskiego:

Dziękuję za zrozumienie naszej sytuacji panu marszałkowi Adamowi Struzikowi i pani przewodniczącej Wiesławie Krawczyk. Jak zawsze mogłem liczyć na pomoc tych ważnych i oddanych naszemu powiatowi osób.

Szkoła nie jest w żadnym stopniu zagrożeniem dla już istniejących szkół w Przasnyszu. Wszystkie szkoły zostaną poproszone o zwiększenie naboru w 2019 r. tak, aby dać szansę rocznikowi, który został skrzywdzony przez reformę oświaty. W Przasnyszu nasza młodzież nie może ucierpieć, musi mieć takie same szanse, jak starsze roczniki.

W sposób szczególny chcę podziękować dyrektorowi Piotrowi Kołakowskiemu. Zdajemy sobie sprawę, że zarządzenie nieruchomością, z której korzystają dwie szkoły, tj. szkoła medyczna, podlegająca marszałkowi i szkoła średnia podlegająca staroście, będzie niełatwe.

Pan dyrektor podjął się tego zadania z dobrej i nieprzymuszonej woli, mając na względzie dobro przasnyskiej młodzieży. Ta empatia dla uczniów szkół powiatowych z Przasnysza, dla ich rodziców, dzisiaj martwiących się, gdzie uda im się umieścić swoje pociechy w szkole średniej w r. 2019, budzi we mnie wielkie uznanie i wdzięczność.

Rozważałem dotąd komu udzielić poparcia w nadchodzących wyborach samorządowych. Tym gestem pan Piotr Kołakowski przekonuje mnie do poparcia Jego kandydatury na burmistrza Przasnysza. Nie wiem, czy Pan Dyrektor będzie zadowolony z mojej deklaracji, ale w Przasnyszu należy szczególnie docenić fakt, że Miasto chce pomóc Powiatowi.

Obiecuję, że każdą przyszłą prośbę, czy to płynącą od burmistrza Kołakowskiego, czy od dyrektora Kołakowskiego będę także traktował jako najbliższy swój obowiązek. Jeśli będę miał taką możliwość, na pewno się odwdzięczę.

Uzasadnienie swojej decyzji dyrektora szkoły medycznej Piotra Kołakowskiego:

Jako mieszkaniec Przasnysza bez problemu wczuwam się w potrzeby lokalnej społeczności. Przez wiele lat uczę przasnyską młodzież i jestem z tymi młodymi ludźmi bardzo związany emocjonalnie. Zrobię wszystko, żeby przasnyska młodzież czuła się w tej szkole w pełni akceptowana, dobrze i pewnie. Kiedy starosta Zenon Szczepankowski zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w zapewnieniu godnych warunków nauki dla uczniów szkół powiatowych, od razu powiedziałem, że będzie mógł liczyć na moją przychylność.

Od wielu lat jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, znam tam wszystkich dyrektorów departamentów, radnych i większość pracowników. Mam tam dobre relacje i wiedziałem, że uda mi się przekonać merytoryczne departamenty, jak też samego Pana Marszałka. Mogłem pomóc, więc pomogłem i będę pomagał dalej.

Jestem zwolennikiem dobrej współpracy pomiędzy samorządami wszystkich szczebli i do tej współpracy zawsze będę dążył. Dziękuję Panu Staroście za deklarację wsparcia w wyborach samorządowych. Mam wprawdzie swój bezpartyjny komitet, który pracuje zaangażowanie i mądrze, ale i tę dodatkową pomoc przyjmuję, jako znak dobrej woli ze strony PSL i zapowiedź naszego zwycięstwa dla dobra Przasnysza. Jestem pewien, że w przyszłości nasza współpraca przyniesie pozytywne i duże efekty dla naszego miasta.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powiązane posty