8 edycja Profilaktycznej Gry Miejskiej

Profilaktyczna Gra Miejska dla Dzieci i Młodzieży została rozegrana 3 października już po raz ósmy. Finałem było wręczenie Pucharu ufundowanego przez Burmistrza Miasta Przasnysza dla zwycięskiej drużyny.

Zadaniem uczestników gry, podzielnych na 8-10 osobowe patrole, było zdobycie jak największej liczby punktów. Rywalizacja trwała od godz. 8.00 do 13.00. Finał odbył się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników można było obejrzeć pokazy przygotowane przez żołnierzy, policjantów oraz ratowników medycznych.

Organizatorami gry byli: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu i KH ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka. Patronatem grę objęły przasnyskie instytucje: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Miejski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Nadleśnictwo Przasnysz oraz 2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny. W tym roku po raz pierwszy „swój” punkt przygotowała Jednostka Wojskowa w Przasnyszu.

Głównym celem Gry było zaprezentowanie alternatywnych form rozrywki i spędzania czasu wolnego, umożliwienie uczestnikom wykazania się zaradnością, sprawnością fizyczną i intelektualną oraz danie możliwości współzawodnictwa grup rówieśniczych według zasady fair play.

Fot. 5 KDH Bastion

UM Przasnysz

Powiązane posty